גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

סטודנטים ב-Smarter

סטודנט יקר,

סמרטר הינו מאגר מידע איכותי המכיל מידע מרוכז וממוקד של עבודות אקדמיות, סיכומי שיעור, סקירות ספרות, הצעות עבודה ומחקרי שוק המיועד בעיקר לקהל הסטודנטים בישראל.

המאגר מורכב מפרי עיטם של מאות ואלפי סטודנטים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ומיועד לסיוע לסטודנטים במהלך לימודיהם.

היום, בעידן בו כמות המידע הזמין באינטרנט, כמעט בכל נושא, הינה עצומה - נוצרה בעצם בעיית של סינון ואיכות המידע. לסטודנטים - משימת סינון המידע הינה עבודה סיזיפית ומפרכת הגוזלת זמן רב ואינה מעידה במאומה על כישוריו האקדמאיים של הסטודנט. מאגר זה נועד בכדי לסייע לסטודנטים בעבודת איסוף החומר ומכיל מידע ממוקד העונה על צרכי הסטודנט.

בנוסף לאמור לעיל, אנו בסמרטר מאמינים בשותפות עסקית מלאה והוגנת בין האתר לסטודנטים המפרסמים בו. אנו מאמינים שעל בעל היצירה להיות מתוגמל על כל מכירה של פרי עטו ללא הגבלה של זמן או מספר פעמים.ולכן אנו מציעים לסטודנטים אחוזים ניכרים מכל מכירה שלהם.

כמו כן, אנו מאמינים כי ההצלחה שלנו נובעת בחלקה הגדול מהאמונה שיש לחלוק את ההצלחה עם כל הגורמים שהביאו לה. לכן, אנו בסמרטר מאפשרים לכל סטודנט ליצור רשת חברים תחתיו ולקבל כסף עבור כל מכירה של עבודות של הסטודנטים חברי הרשת שלו.

לפרסום עבודות שכבר כתבת לחץ כאן.

להלן מספר עבודות הגשה לסטודנטים לדוגמא :

שביתת הסטודנטים מול שביתת הסגל הבכיר

סמינריון בנושא סיוע עמותת(הסקטור השלישי) לעובדים זרים במדינת ישראל: העבודה סוקרת את תנאי המחייה של העובדים הזרים, כוללת פרק חוקי, ריסון חיצוני, פרק מוסרי, השערות מחקר ומענה עליהן - העבודה קיבלה ציון 90 - כתיבת העבודה נעשיתה ע"י סטודנטית מצטיינת דיקן!

עבודת גמר בספרות ברמה אקדמאית לחלוטין של עבודה סמינריונית בהנחיית סטודנטית לדוקטורט בספרות, הנושא: דמותה של רחל אמנו כפי שמשתקפת בפיוט ובשירה- הציון הניתן: 100.

מחקר הבודק את הקשר בין המוטיבציה לרמת השחיקה בלימודים של הסטודנט

הצעת תזה מצטיינת - הקשר בין שביעות רצון סטודנטים ממוסד לימודים אקדמי לבין נאמנותם המתבטאת בכוונתם להמשיך לתארים מתקדמים

השוואה בין רכישת האנגלית כשפה לרכישת המתמטיקה. העבודה נכתבה ע"י סטודנטית למתמטיקה חט"ב וקיבלה ציון 97

הקשר בין הדימוי העצמי לבין חרדת בחינות בקרב סטודנטים.עבודת בשיטות מחקר. עם משתנה תלוי ובלתי תלוי תוצאות מפלט של SPSS העבודה כוללת בתוכה הכל גם את השאלון והגרפיםבהם נעשה שימוש. ציון 97

ההשפעה של מיקום מגורי סטודנטים בלב שכונה: "עמותת איילים" בשכונת מלכי ישראל, דימונה

אתיקה מקצועית- מחברת בחינה מסוכמת ומושקעת מאוד (של סטודנטית מצטיינת)

מאפייני סטודנטים הגולשים באתרי הכרויות באינטרנט