גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

סטודנטים ב-Smarter

סטודנט יקר,

סמרטר הינו מאגר מידע איכותי המכיל מידע מרוכז וממוקד של עבודות אקדמיות, סיכומי שיעור, סקירות ספרות, הצעות עבודה ומחקרי שוק המיועד בעיקר לקהל הסטודנטים בישראל.

המאגר מורכב מפרי עיטם של מאות ואלפי סטודנטים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ומיועד לסיוע לסטודנטים במהלך לימודיהם.

היום, בעידן בו כמות המידע הזמין באינטרנט, כמעט בכל נושא, הינה עצומה - נוצרה בעצם בעיית של סינון ואיכות המידע. לסטודנטים - משימת סינון המידע הינה עבודה סיזיפית ומפרכת הגוזלת זמן רב ואינה מעידה במאומה על כישוריו האקדמאיים של הסטודנט. מאגר זה נועד בכדי לסייע לסטודנטים בעבודת איסוף החומר ומכיל מידע ממוקד העונה על צרכי הסטודנט.

בנוסף לאמור לעיל, אנו בסמרטר מאמינים בשותפות עסקית מלאה והוגנת בין האתר לסטודנטים המפרסמים בו. אנו מאמינים שעל בעל היצירה להיות מתוגמל על כל מכירה של פרי עטו ללא הגבלה של זמן או מספר פעמים.ולכן אנו מציעים לסטודנטים אחוזים ניכרים מכל מכירה שלהם.

כמו כן, אנו מאמינים כי ההצלחה שלנו נובעת בחלקה הגדול מהאמונה שיש לחלוק את ההצלחה עם כל הגורמים שהביאו לה. לכן, אנו בסמרטר מאפשרים לכל סטודנט ליצור רשת חברים תחתיו ולקבל כסף עבור כל מכירה של עבודות של הסטודנטים חברי הרשת שלו.

לפרסום עבודות שכבר כתבת לחץ כאן.

להלן מספר עבודות הגשה לסטודנטים לדוגמא :

מטלת מנחה 11 במסגרת הקורס שמספרו 10350 – מתודולוגיה של סקרים - סקר שמטרתו לבחון את שביעות רצונו של הסטודנט מקורסים מקוונים הנערכים במוסד להשכלה גבוהה בו הסטודנט לומד

גורמים המשפיעים על מצב הרוח בקרב סטודנטים המאובחנים כלקויי למידה

סמינר הבודק את הקשר שבין חוללות עצמית לבין הישגי סטודנטים.

דיפרנציאציה של העצמי ואסטרטגיות התמודדות עם לחץ אצל סטודנטים

סמינריון בחינוך קשיים ביחסים בינאישיים-הבדלים בין דפוסי התקשרות לבין תחושותיהם של סטודנטים בעת מלחמת לבנון השנייה

ההבדלים והקשרים בין תפיסות שונות של סטודנטים לעבודה סוציאלית ולמשפטים

תפיסת סטודנטים את דמותו של המרצה הטוב

סוגיות אתיות בניהול מחקרים ניסויים - השתתפות סטודנטים בניסויים בתמורה לקופונים כתנאי לזכאות לתואר

סיכום מאמר: עישון סיגריות בקרב סטודנטים לרפואה

מחקר משווה בין: סטודנטים יהודים וערבים, בנכונותם לפנות לעזרה נפשית מקצועית