עבודה אקדמית

כל עבודה הנכתבת במהלך הלימודים האקדמאים היא עבודה אקדמית. המגוון הוא רחב: החל בעבודות הגשה קצרות, ממ"נים שמוטלים על סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, עבודות פרה-סמינריון, עבודות סמינריון וכלה בעבודות תזה מקיפות – המכנה המשותף הוא כזה: האיכות הנדרשת מעבודה אקדמית היא גבוהה יותר מזו הנדרשת בעבודות בתיכון, וישנם כללים ברורים עליהם יש להקפיד – בעיקר, כללי ציטוט. אם בתיכון ניתן היה לכתוב עבודה שלמה משני מקורות, ולאזכר אותם בסוף העבודה, לא עוד. בעבודה אקדמית תידרשו לכלול מקור אקדמי אחד לפחות בכל פסקה, ולאזכר אותו כראוי בגוף הטקסט וברשימה הביבליוגרפית בסופה. באתר smarter מבינים מצוין את הקושי במעבר מכתיבת עבודות בתיכון לעבודות אקדמיות, ולכן, האתר מציע מאגר ענקי של עבודות אקדמיות באיכות טובה. בעבודות אלו ניתן להשתמש גם כדי להבין טוב יותר את הרמה הנדרשת מעבודה אקדמית, את המבנה וצורת האזכור הרצויה. בנוסף, ניתן להשתמש בעבודות על מנת להפיק מהם מקורות מתאימים. במקום לכתת רגליים לספריות ולהעביר שעות במאגרי מידע, ניתן לרכוש באתר עבודה בנושא שבו אתם כותבים, ולמצוא בו את המידע הנחוץ לכם, מוגש מן המוכן, כולל אזכורים ביבליוגרפים. אל האתר ניתן להעלות רק עבודות אקדמיות, וכל העבודות נבדקות קודם לפרסום ע"י צוות האתר על מנת לוודא שהן אכן עומדות בסטנדרטים הנדרשים. כל עבודה מופיעה בצירוף תקציר מפורט, הנותן מידע רב ככל האפשר על העבודה. במידה ועבודה אינה כוללת רשימה ביבליוגרפית, הדבר יצוין באופן בולט בתקציר (וחשוב לזכור שסוגי עבודות מסוימים, לדוגמא, ממ"נים, אינן דורשות רשימה ביבליוגרפית) . ניתן גם לפנות לצוות האתר בכל עת במידה ויש מידע עדיין נחוץ לכם לאחר שעיינתם בתקציר בפרוטרוט. יתרון נוסף של האתר: לאחר שסיימתם לכתוב את העבודה האקדמית שלכם, אתם יכולים לפרסם אותה באתר ולהרוויח עליה כסף. בצורה זו, תחזירו לעצמכם את ההשקעה בעבודות שרכשתם, ותוכלו להמשיך ולהרוויח כסף עוד שנים רבות. את האתר ניתן למצוא בכתובת www.smarter.co.il . בהצלחה!!