אבחון פרופיל תהליכי למידה ארגונית בבתי-ספר יסודיים בחינוך החרדי, בחינוך הממלכתי-דתי, ובחינוך הממלכתי בהתייחס לשביעות-הרצון מתפקיד ההוראה

שנת הגשה 2014, 20721 מילים
ILS 300.00 – קנה עכשיו

תקציר

הספרות המחקרית מרבה לעסוק בהשפעות ההדדיות של תרבות הלמידה הארגונית ושביעות-הרצון של העובדים מעבודתם/תפקידם. במרבית המחקרים בספרות, נמצא קשר חיובי וחזק בין תרבות למידה ארגונית לשביעות-הרצון של העובד בארגון.
מעטים המחקרים שהשוו בין מגזרים שונים בהתייחס לשני המשתנים שצוינו. לכן, במחקר הנוכחי ההתמקדות תהיה בהבדלים בין בתי-ספר יסודיים בחינוך החרדי, בחינוך הממלכתי-דתי, ובחינוך הממלכתי בהתייחס לאבחון פרופיל תהליכי למידה ארגונית ולשביעות-הרצון מתפקידי ההוראה.
המשתתפים שנבחרו למחקר הורכבו מ- 90 מורים מבתי-ספר יסודיים שממוקמים באזור ירושלים והסביבה: 30 מורים משני בתי-הספר היסודיים מהחינוך החרדי, 30 מורים משני בתי-הספר היסודיים מהחינוך הממלכתי-דתי, ו- 30 מורים משני בתי-הספר היסודיים מהחינוך הממלכתי, אשר מילאו שאלון הכולל שלושה חלקים: בחלק א’, השאלות מתייחסות לאבחון פרופיל תהליכי למידה ארגונית, בחלק ב’, השאלות מתייחסות לשביעות-הרצון של המורים מתפקיד ההוראה, בחלק ג’, מספר שאלות ובהם פרטים אישיים.
ממצאי המחקר הראו קשר חיובי וחזק בין פרופיל תהליכי למידה ארגונית לשביעות-הרצון מתפקיד ההוראה בכל הקבוצות (חינוך חרדי, חינוך ממלכתי-דתי, חינוך ממלכתי). כמו-כן, נמצא שהקשר החזק ביותר הינו בחינוך הממלכתי, לאחריו בחינוך הממלכתי-דתי, ולבסוף בחינוך החרדי. נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות, כאשר הממוצע הגבוה ביותר של פרופיל תהליכי למידה ארגונית ושביעות-הרצון מתפקיד ההוראה נמצא בחינוך הממלכתי, לאחריו בחינוך הממלכתי-דתי, ולבסוף בחינוך החרדי.
צמצום האוכלוסייה החילונית באזור ירושלים והסביבה מגדילה את התחרותיות בין בתי-הספר בחינוך הממלכתי, בהשוואה לבתי-הספר בחינוך הממלכתי-דתי, ובחינוך החרדי שהריבוי הטבעי של האוכלוסייה גבוה בהם. ההשלכות של השינויים הדמוגרפיים מובילים להגברת תרבות הלמידה הארגונית בבית-הספר ולהעלאת שביעות-הרצון של המורים מתפקיד ההוראה.
מחקרים עתידיים צריכים להמשיך ולבדוק את הקשר בין הקבוצות שאוזכרו, לגבי פרופיל תהליכי למידה ארגונית ושביעות-הרצון מתפקיד ההוראה. כמו-כן, לבדוק את ההשפעה של המשתנים הבלתי-תלויים: א. מידת הפיקוח מצד משרד החינוך על בית-הספר (מוכר ורשמי או מוכר שאינו רשמי), ב. סוג המקצועות הנלמדים (מקצועות קודש ו/או מקצועות ליבה) לבין המשתנים התלויים: א. פרופיל תהליכי למידה ארגונית, ב. שביעות-הרצון מתפקיד ההוראה.

 

העבודה קיבלה ציון 96

ILS 300.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 20721
מספר מקורות 110
שנת הגשה 2014