אמפתיה כלפי תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

שנת הגשה 2018, 10387 מילים
ILS 250.00 – קנה עכשיו

מבוא
פרק א’: האמפתיה בחינוך
אמפתיה – פעולה רב ממדית בעלת אלמנטים רגשיים וקוגניטיביים
האמפתיה בהוראה–מיומנות יסוד ומטרה מרכזית בהכשרה לחינוך
תשתית הרעיון האמפתי – התייחסות אל התלמיד כאדם שלם
פרק ב’: יוצאי אתיופיה בישראל
עליות מאתיופיה לישראל
דפוסי התנהגות, מסורת ותרבות בקרב יוצאי אתיופיה
שינוי תרבותי
קשיי קליטה של יוצאי אתיופיה ודרכים להקלתם
פרק ג’: מדיניות קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
מדיניות קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
תכניות ייעודיות לתלמידים יוצאי אתיופיה
פרק ד’: סיפורי הצלחה של תלמידים יוצאי אתיופיה והגורמים להם
תופעת ההצלחה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה- ניתוח הסיפורים דרך גיבוש הרעיון האמפתי
דמויות משמעותיות
שמירה על התא המשפחתי
טיפוח זהות תרבותית
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

ILS 250.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 10387
מספר מקורות 47
שנת הגשה 2018