אקולוגיה ממ”ן 15 עם הערות. ציון- 84

שנת הגשה 2018, 805 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

שאלה 1: א. לפי התיאוריה לשיחור מזון אופטימלי כל טיפוס מזון חדש הנאכל על ידי טורף אופטימלי, מעלה את הרווח האנרגטי הממוצע שהוא מפיק ליחידת זמן. ב. בשונה מתגובה תפקודית מטיפוס 2, בתגובה מטיפוס 3 זמן החיפוש קבוע וזמן הטיפול משתנה. ג. גרף התגובה התפקודית של כל טורף מראה שלב של רוויה שבו קצב הטריפה מוגבל על ידי זמן החיפוש. ד. אם לטורף יש תגובה תפקודית מטיפוס 7 אפשרי שיווי משקל עם אוכלוסיית הטרף רק במידה שאוכלוסיות הטורף אינה גדולה מדי ורק בצפיפות נמוכה של טרף.
ה. גילויים של הפרעה הדדית באוכלוסיית הטורף תורמים ליציבות בדינמיקה של אוכלוסייתו ואוכלוסיית טרפו. ו. אוכלוסייה הנתונה לתחרות תוך מינית חזקה סביר שתינזק מאד מכניסתו של טורף לבית הגידול שלה. ז. צמחים יכולים להראות תגובת פיצוי לפעילות רעיה. ח. טורף המגלה העדפה לטרף מסוים סביר שישפיע על מגוון המינים כך: אם הוא מעדיף מיני טרף שכושר התחרות שלהם גבוה בהשוואה למינים אחרים אזי פעילותו תתרום להעלאת המגוון. ט. הברירה הטבעית דאגה לכך שבין אוכלוסיות של טורף וטרף יהיה איזון כך שהטורף לא יביא להכחדת הטרף. י. לחצי טריפה יכולים להשפיע על הגומחה הממומשת של האורגניזם בדומה לתחרות בין מינית. שאלה 2: הסבירו באלו מצבים אוכלוסייתו של טרף לא תושפע מעלייה בצפיפות אוכלוסייתו של טורף. שאלה 3: סלמנדרה היא דו חי הניזון מראשנים. על מנת לברר את השפעת הסלמנדרה על אוכלוסיות של – –
כמה מיני ראשנים נערך מחקר בברכות מלאכותיות. לכל הבריכות הוכנס אותו מספר של ראשני הקרפדה Scaphiopus , הקרפדה Bufo והצפרדע Hyla , ומספרים שונים של פרטי סלמנדרה. באיור שבעמ’ הבא מוצג אחוז ההישרדות של ראשני המינים השונים בבריכות שבהן מספרים שונים של סלמנדרות. א. ידוע שמיני הראשנים מתחרים על מזון. כיצד הסלמנדרה משפיעה על הרכב מיני הראשנים בבריכה? ב. שערו מה יהיו התוצאות בבריכה שאליה יוכנסו 16 פרטי סלמנדרה טורפת? נמקו את השערתכם. ג. כיצד עשויה הסלמנדרה להשפיע על מגוון הדו חיים בטבע?

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 805
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2018