ביוכימיה ב’ ממ”ן 11. ציון- 100

שנת הגשה 2017, 645 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

שאלה 1: א. ציירו את שני החד סוכרים, קסילוז וריבולוזז בקונפיגורציה – L . ב. בחיזור של D גליצראלדהיד מתקבל גליצרול. האם למולקולת הגליצרול יש קונפיגורציה? –
הסבירו. ג. ציינו את כינויו של האפימר על C-2 של D אלטרוז. שאלה 2: ציירו את הדו סוכר (מהווה יחידה ברב סוכר) שכינויו הוא : – D גלקטוז (4 3 α).
.galactose-D and 3,6- anhydro- L galactopyranose linked by α -(1→3) and ) β (1→4) glycosidic bonds
שאלה 3: א. מולקולות גלוקוז שהפחמן C-1 שלהן הוא האיזוטופ 14C טופלו בכל אנזימי הגליקוליזה וכל הקופקטורים הנחוצים. איזה פחמן במולקולות הפירובט שנוצרו הוא הפחמן האיזוטופי? הסבירו. ב. בהתיחס לסעיף א האם תשובתכם תהיה זהה אם מדובר במסלול הפנטוז פוספט? הסבירו. ג. מה יהיה גורל הפחמן 14C המצוי במולקולת ביקרבונט לאחר הוספתו לתמצית כבד המסוגלת לבצע את תהליך הגלוקונאוגנזה? שאלה 4: פולימר סוכרי מסוים עבר מתילציה שהחליפה כל המימנים בקבוצות ההידרוקסיל במתיל ( -OH
ל- OCH3 ). לאחר המתילציה הפולימר עבר הידרוליזה חומצית והתקבלה תערובת של מולקולות –
2,3,4 תלת- O -מתיל גלוקוז (יחס כמותי 1), 2,4 דו -O- מתיל גלוקוז (יחס כמותי 1) ,2,3,4,6 ארבע-O – מתיל גלוקוז (יחס כמותי 20), ביחסים כמותיים 1:1:20 בהתאמה. ציירו את המבנה של הפולימר. שאלה 5: מחלת פון גירקה נגרמת על ידי חסר באנזים גלוקוז 6 פוספטאז. גליקוגן מהכבד, פרוקטוז ולקטוז הם מקורות אפשריים של גלוקוז 6 פוספט המשמש כסובסטרט של האנזים הסבירו. שאלה 6: גליקוזאמינוגליקנים: א. הם החלק הסוכרי של גליקופרוטאינים. ב. רובם מורכבים מיחידות חוזרות של הקסוזאמינים וחומצה אורונית. ג. מכילים תמיד סולפט. ד. מצויים רק בשתי צורות. ה. קשורים לחלבון על ידי אינטראקציות יוניות .שאלה 7: פרוטאוגליקנים מורכבים מליבה של חלבון ו : א. גליקוליפיד.
ב. גליקוזאמינוגליקן. ג. לקטין. ד. ליפופוליסכריד. ה. פפטידוגליקן. שאלה 8: א. כנסו לאתר ה – Glycomics בכתובת הבאה:
http://www.functionalglycomics.org/glycomics/common/jsp/firstpage.jsp
לחצו על glycan structure וב – Search for glycans לחצו על molecular weight . הקלידו בחלונות של oligosaccharide Mol Wt בראשון 3000 ובשני 20 ושלחו את הבקשה.
1. כמה גליקנים התקבלו? 2. לאיזה משפחה שייכים הגליקנים שהתקבלו?3. לאיזה תתי משפחות שייכים הגליקנים שהתקבלו? 4. לחצו על איקון העיגול ב- Sub Family , מהן התוצאות שהתקבלו?5. כנסו לשורה השניה של עמודת IUPAC )בעמודה הימנית של השורה הזו צריך להיות כתוב mannosidosis-B(Human):Liver:Homo sapiens והעתיקו מבנה אחד.6. כנסו ב- Sources ל- ]mannosidosis-B[ ורשמו מהו שם הגן, הכרומוזום בו הוא נמצא וכן סכמו בקצרה מהי המחלה הנגרמת מאי פעילות החלבון.

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 645
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2017