ביקורת חקירתית- פרשת בנק הפועלים- דני דנקנר

שנת הגשה 2018, 9756 מילים
ILS 600.00 – קנה עכשיו

• רקע כללי: ההונאות שבוצעו ע”י דני דנקנר שהיה יו”ר דירקטוריון בנק הפועלים בין השנים 2007-2009.
• סיפור ההונאה/המעילה: השתלשלות האירועים, דרך ביצוע ההונאה.
• הישות המשפטית הנבדקת.
* הגוף בו הוצעה ההונאה: חברה פרטית, חברה ציבורית, אנשים פרטיים וכד’.
• המעורבים בביצוע ההונאה.
• הגדרת סוג ההונאה: ניהולית או תאגידית.
• התאמת המקרה למשוואת הפשע: פירוט מרכיבי המשוואה וכיצד באים לידי ביטוי במקרה ההונאה הנבדקת.
• אופן החשיפה.
• הכשלים והפרצות במערכת הבקרה שאפשרו את המעילה – יש להתמקד בכשלים ובפרצות בתהליכי הבקרה והפיקוח של הנפגע,
הרלוונטיים לאירוע הנבחר.
• אופן איתור ההונאה.
• תיאור נפגעי ההונאה.
• מקומו של הרגולטור בהונאה- במניעה, חשיפה, הפקת לקחים.
• כימות הנזק.
• כימות הנזק מנקודות ראות שונות.
• הצעה למערך בקרה ונהלי ביקורת לחברה אשר היו מונעים את ההונאה/מעילה.
• דוגמאות ממקרים דומים.
• ביבליוגרפיה

ILS 600.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות , ,
מספר מילים 9756
מספר מקורות 16
שנת הגשה 2018