גנטיקה א’ ממ”ן 12 עם הערות. ציון- 89

שנת הגשה 2018, 749 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שאלה : בדרוזופילה לזן הבר עין תקינה, כנף תקינה וגוף חום. קיימות 3 מוטציות עין בר – B, כנף מנוונת m, וגוף שחור e .
B היא מוטציה דומיננטית e ו m הן מוטציות רצסיביות. נערכה הכלאה בין נקבה הטרוזיגוטית ל 3 מוטציות : מוטציית עין – (B) Bar כנף מנוונת (m) וגוף שחור (e) לבין זכר עם עין תקינה , כנף מנוונת וגוף שחור. תוצאות ההכלאה מסוכמות להלן : א. קבעו האם כל אחד מזוג הגנים מצוי בתאחיזה ובצעו מבחן 2 עבור כל זוג גנים .ב. הסבירו את התוצאות . אם הגנים מצויים בתאחיזה חשבו את מרחקי המפה ביניהם . שאלה 2: צבע עלי הכותרת בשושנות מים הגדלות על הירח נקבע על ידי כמה צבענים המקודדים על ידי גנים
שאינם בתאחיזה. על פי תוצאות ההכלאה קבעו כמה גנים מעורבים בקביעת צבע עלי הכותרת, רשמו את הגנוטיפים האפשריים לכל פנוטיפ (כחול סגול ואדום) ורשמו את גנוטיפ ההורים בכל הכלאה מימין. שאלה 3: ענו על שאלה 27 בעמוד 021 בספר הלימוד.שאלה 4: בתירס קלח גדול הוא דומיננטי ביחס לקלח קטן וקלחים בצבע צהוב הם דומיננטיים ביחס לקלחים לבנים. בנוסף, צמח גבוה הוא דומיננטי ביחס לצמח ננסי. למגדל זנים יש שני זניםטהורים:
1. קלח גדול, צבע צהוב, ננסי
2. קלח קטן, זרעים לבנים, גבוה
המגדל רוצה ליצור קו טהור חדש למטרות מסחריות שיהיה בעל קלח קטן, צהוב וגבוה. מה עליו לעשות על מנת להשיג את מטרתו רשמו את ההכלאות שעליו לבצע ואת מספר הצמחים המינימאלי שנדרש המגדל לסרוק על מנת להבטיח כי בסיום התהליך יהיה בידו לפחות צמח אחד העונה על הדרישות בסבירות של 95%

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 749
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2018