גנטיקה ב’ ממ”ן 12 עם הערות. ציון- 90

שנת הגשה 2018, 735 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שאלה 1: המאמר בעמוד 32 במדריך הלמידה דן בגילוי כי הלוקוס IL32R משפיע על פנוטיפ מחלות מעיים דלקתיות ( IBD ). הבא את התימוכין מן המאמר לגילוי. שאלה 2:
בעמוד 26 של מדריך הלמידה מוצגים שני כלבים. א. הסבירו מדוע כלבים מזנים אלו מתאימים למחקר אודות QTL ים הקובעים את גובה הפרט? ב. הסבירו מדוע כלבים מזנים אלו אינם מתאימים למחקר אודות QTL ים הקובעים את גובה הפרט? שאלה 3: בעמוד 51 והלאה במדריך הלמידה מתואר ניסוי ריפוי גני שנעשה בילדי בועה. חלק מהילדים
שטופלו פיתחו לוקמיה. ג. הסבירו מדוע פיתחו הילדים לוקמיה. ד. במאמר הסקירה במדריך הלמידה בעמודים 59 60 מוצע פתרון לבעיה. מהו? ה. האם תוכלו לחשוב על פתרון נוסף לבעיה באמצעות טכנולוגיות עליהן קראתם בפרק ובמדריך הלמידה? שאלה 4: במדריך הלמידה מופיעות התמונות והכיתוב המובא כאן: א. החוקרים שהציגו את התמונות מתכוונים בשלב מאוחר יותר לטפל במחלה מולדת באמצעות ריפוי גני. ציינו מהי המחלה וממה היא נובעת. הסבירו מדוע מחלה זו מתאימה לטיפול גני. ב. הסבירו כיצד התבצע הניסוי. מהי חיית המודל ומהו הגנוטיפ שלה וכיצד התבצע הטיפול? ג. הסבירו את הניסוי ותארו על פי התמונות מדוע נטען כי הניסוי הצליח בשלב זה. שאלה 5: איך תייצרו עכבר הומוזיגוט לטרנסגן של חולדה המקודד הורמון גדילה? ענו בנפרד על פי הפרק בספר הלימוד ועל פי מדריך הלמידה. שאלה 6: מדוע השתמשו ב – cDNA ולא ב- DNA גנומי ( gDNA )בשיבוט המסחרי של הגן המקודד לאינסולין באדם?

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 735
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2018