גנטיקה ב’ ממ”ן 13 עם הערות.ציון- 87

שנת הגשה 2018, 600 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שאלה 1 : בעובר של דרוזופילה שהוא הומוזיגוט מוטנט לגן Bicoid ושאמו הומוזיגוטית מוטנטית בגן Bicoid , אילו קבוצות גנים תהיה בעלת התבטאות חריגה? עובר אחר לאותה אם הוא הומוזיגוט תקין לגן Bicoid , אילו קבוצות גנים תהיה בעלת התבטאות חריגה בעובר זה? הסבירו. שאלה 2 :הגן Blue של השמר הדמיוני Blue.blueii גורם לשמרים מכל מין וזן להיות כחולים. שמרי אפייה מזן בר הם צהבהבים ואילו שמרים טרנסגנים לגן Blue הם כחולים. בידייך 5 זני שמרים טרנסגניים לגן Blue . ארבעה מהזנים הם אכן כחולים ואילו אחד צהבהב. תנו שני הסברים שונים לתופעה זו. שאלה 3: על מנת לענות על שאלה זו יהיה עלייך לחפש מידע במאגרי המידע. מהם פריונים ( Prions ?) לפי חלק מן המאמר המופיע במדריך הלמידה (עמוד 66 ) כיצד יכולים פריונים להשפיע מעבר מידע אפיגנטי מדור לדור? שאלה 4 : ענו על שאלה 24 בעמוד 420 בכרך א של ספר הלימוד (פרק 11 ).
שאלה 5 : ענו על השאלות המופיעות במדריך הלמידה בעמוד 70 הנוגעות למאמר הסקירה המובא בפרק זה.

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 600
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2018