גנטיקה ב’ ממ”ן 14 עם הערות. ציון- 85

שנת הגשה 2018, 409 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שאלה 1: בשיטות שונות של הנדסה גנטית יצרת אינטאין המבוטא ללא החלבון ה”מאכסן” שלו. בשיטות של ניקוי חלבונים הצלחת לקבל כמות גדולה של האינטאין הנקי המכיל גם HEN . הזרקת את האינטאין לתא שידוע לך כי הגנום שלו איננו מכיל את האינטאין אבל כל בדיקות הרצף שעשית אחרי החדרת האינטאין הראו כי אין פלישת אינטאין לגנום. מדוע? שאלה 2: מהם נמלי מבטחים? האם יכולים להימצא נמלי מבטחים בגנומים חידקיים? הסבירו. שאלה 3: ענה על שאלה 20 בעמוד 731 )פרק 20 ( של כרך ב בספר הלימוד.
שאלה 4: מהן העדויות לכך שהכפלה של גנים היא המקור למשפחות הגנים אלפא וביתא המקודדים המוגלובין באדם? שאלה 5: מדוע יש להתיחס לנפרד לשאלת הספציאציה של איקריוטים ולשאלת הספציאציה של פרוקריוטים?

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 409
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2018