גננת וסייעת- מי מנהלת את מי?

שנת הגשה 2018, 10264 מילים
ILS 200.00 – קנה עכשיו

עבודה זו תעסוק ביחסי גננת וסייעת מטרת העבודה היא לבדוק מי מנהלת את מי? ולברר את מערכת היחסים ביניהן, מה הגורמים לכך שגננת וסייעת יעבדו בהרמוניה, ולהפך מה משפיע על מערכת יחסים פגומה, מהם הגורמים ליצירת אוירה טובה ורגועה, ומה גורם לאווירה רדודה.

על מנת להבין את הנושא פתחנו את ראשית העבודה בסקירת ספרות אותה חלקנו לשלושה חלקים, במסגרת החלק הראשון בחנו מהו הגיל הרך וחשיבותו, בחלק השני סקרנו את תפקידי הגננת והסייעת, ובחלק האחרון סקרנו מאמרים העוסקים בעבודת צוות.
בפרק השיטה ערכנו ראיונות לשלוש גננות ולשלוש סייעות בטווח גילאים שונה ובגנים שונים, במטרה לבחון מי מנהלת את מי ואת רמת היחסים ביניהן, לאחר קיום הראיונות נערך תהליך פתוח וניתוח לקטגוריות, הממצאים שעלו מן העבודה התחלקו לשלושה חלקים: כפפה ליד, חתול ועכבר, עובד ומעביד, ולסיכום ערכנו דיון מהממצאים העולים לשאלות ומצאנו שאין לכך תשובה אחידה לשאלת המחקר מי מנהלת את מי?

ILS 200.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 10264
מספר מקורות 17
שנת הגשה 2018