דוח מעבדה ממן 13 ביולוגיה כללית א 20118, בדוק

שנת הגשה 2016, 2109 מילים

דוח מעבדה ממן 13 ביולוגיה כללית א 20118 בדוק

עבודה ברמה גבוהה מאוד!

מבוא אנזימים
דו”ח ניסוי בדיקת פעילות האנזים לאורך זמן
דו”ח ניסוי בדיקת השפעת גורמים שונים על פעילות האנזים (ארבעה דוחות קצרים)
ניסוי בית 2 – אנזימים

מילות מפתח , , , ,
מקצוע/ות , , ,
מספר מילים 2109
מספר מקורות
שנת הגשה 2016