” החינוך המיוחד בעידן הפוסט מודרני” כיצד התפתחה מערכת החינוך המיוחד ומגמת השילוב בעידן החדש?

שנת הגשה 2019, 8000 מילים
ILS 900.00 – קנה עכשיו

עבודה זו עוסקת בהתפתחות מגמת השילוב והחינוך המיוחד בעידן הפוסט מודרני. בחלק העיוני הפרק הראשון עוסק בעידן הפוסט מודרני, השפעתו על החינוך בימינו ודמות הבוגר הרצוי. לאחר מכן בנושא החינוך המיוחד,בחוק השילוב, תכנית השילוב, מוסדות ודגמי שילוב הקיימים בימינו במערכת החינוך, בדיקת חוק השילוב ביקורת עליו ותיקונו. בפרק האחרון בחלק העיוני יוצגו עמדות מורים לגבי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות, אסביר מהי עמדה, על עמדות מורים בכיתות הרגילות כלפי שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים, הקשר בין הכשרה מקצועית ומעורבות של מורים רגילים בתחום השילוב לבין עמדותיהם כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים
בחלק המחקרי יוצגו ראיונות עם 3 מורות בחינוך הרגיל אשר בכיתתן משולב/ים תלמידים בעל צרכים מיוחדים. במהלך הראיונות יוצגו הכלים וההכשרה שהמורות קיבלו על מנת לעבוד עם ילדים משולבים, דעתן על השילוב ואופן התמודדותן.
מן הראיונות נמצא שהיתרונות הבולטים מתוך השילוב הן הקניית ערכים חשובים לתלמידים של קבלת השונה והאחר, התייחסות כבוד לאדם באשר הוא אדם, זה מלמד את המורים ואת המערכת להתאים את ההוראה למגוון התלמידים על השונות שבהם ומתן כלים לחיים ולתלמידים. החסרונות העיקריים שעלו שאין הכשרה מספיקה, אין כלים מספיקים, ואין זמן ומשאבים להתמודד עם ילד משולב בעוד שהעומס משאר הילדים הוא גבוהה. זה דורש הכנה של אנשי מקצוע הרבה יותר רחבה. הכנה של תוכניות לימוד מבחנים התאמה של כיתות הנגשה. זה בניית מערכת חינוך חדשה שתוכל לקבל ולשלב לתוכה כל ילד עם בעל צרכים מיוחדים.
מתוך הראיונות ניתן היה לראות גישה חיובית של המורות כלפי השילוב. שזה דבר שחשוב ומפתח סובלנות, יכולת הקשבה וקבלת האחר, ילדים מורים וחברי הקהילה מתמודדים כאחד עם השונה ולא מבקעים אותו מתוכם. מגמה זו נותנת אופציה אמיתית לילדים ללמוד על ערכי, קבלת השונה, סובלנות כלפי האחר, ושילוב של בעלי מוגבלויות בחברה, ממקור ראשון.

תוכן עניינים
מבוא…………………………………………………………………………………………………4
פרק 1: העידן הפוסט מודרני
1.1 על העידן הפוסט מודרני…………………………………………………………………….5
1.2 החינוך המודרני לעומת החינוך הפוסט מודרני…………………………………………..6-7
1.3 דמות הבוגר העתידי…………………………………………………………………………….7-9
פרק 2: חינוך מיוחד
2.1 חוק השילוב……………………………………………………………………………………..9-10
2.2 תכנית השילוב…………………………………………………………………………………….10-11
2.3 מוסדות ודגמי שילוב………………………………………………………………………..11
2.4 בדיקת חוק השילוב, ביקורת ותיקון…………………………………………………………11-12
פרק 3: עמדות מורים לגבי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות
3.1 מהי עמדה……………………………………………………………………………………..12
3.2 עמדות מורים בכיתות הרגילות כלפי שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים……13
3.2.1 הקשר בין הכשרה מקצועית ומעורבות של מורים רגילים בתחום השילוב לבין עמדותיהם כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים……………………………………………………………..13-14
4. פרק מחקרי…………………………………………………………………………………..
4.1 תיאור אוכלוסיית המחקר …………………………………………………………………14
4.2 כלי המחקר …………………………………………………………………………………..14
4.3 הליך המחקר …………………………………………………………………………………15
4.4 ממצאים…………………………………………………………………………………………….15-18
4.5 דיון ומסקנות………………………………………………………………………………………18-21
דעה אישית………………………………………………………………………………………….21
רשימת מקורות…………………………………………………………………………………………22-23

ILS 900.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 8000
מספר מקורות 23
שנת הגשה 2019