הצעת מחקר בנושא – השפעת הפער במידע על חוזי הביטוח – באיזה מידה תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע?

שנת הגשה 2019, 1868 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

העבודה כוללת הצעת מחקר בלבד ללא המחקר עצמו — הצעת מחקר במסגרת קורס סמינריון בכלכלה – הצעת מחקר אמפירי בנושא הקשר בין תנאי פוליסת הביטוח והפער במידע

סמינריון בכלכלה – הצעת מחקר אמפירי בנושא הקשר בין תנאי פוליסת הביטוח והפער במידע

 במסגרת החוג לכלכלה ולחשבונאות – המכללה האקדמית הדסה ירושלים

  1. שאלת מחקר – השפעת הפער במידע על חוזי הביטוח – באיזה מידה תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע?
  2. רציונל המחקר –

מטרת העבודה הנה לבחון את השפעת הפער במידע על תנאי פוליסות הביטוח. בחינת סוגייה זו הנה חיונית, מאחר וקיומה של חובת הגילוי על ידי המבוטח הנה הכרחית לקיום או לאי קיום של חוזה הביטוח על ידי החברה המבטחת.

ענף הביטוח התפתח כמענה לרתיעה האנושית מסיכונים. פוליסת הביטוח אינה מבטלת את קיום הסיכון. יחד עם זאת, משמעויותיו עוברות לחברת הביטוח, למקרה בו הסיכון יתממש. חוזה ביטוח הנו הסכם בין שני גופים – חברת הביטוח וצד נוסף – אדם פרטי או ארגון. על פי פוליסת הביטוח, חברת הביטוח תשלם כסף למבוטח במידה ויתרחש אירוע מסוים. בתמורה, המבוטח משלם המבוטח פרמייה תקופתית קבועה שהוגדרו מראש בפוליסה[1].

במחקרה, טייקוניסקי[2] בחנה האם קיומה של פוליסת ביטוח משפיעה על חומרת האובדן  הפוטנציאלי ועל הסיכוי להתרחשותו. במסגרת המחקר, היא ערכה מספר ניסויים. בניסוי הראשון, השתתפו 40 מנוסעי רכבת, מתוכן 23 נשים. בשני ניסויים נוספים, השתתפו בכל ניסוי בין 80 ל-180 סטודנטים. בניסוי אחד, נבדקים התבקשו לציין את הסיכויים להתרחשותם של אירועים. מחצית מהנבדקים נשאלו שאלות בנוגע לביטוח הרפואי שלהם. בניסוי שני, הוצג לנבדקים מקרה, בו הם נוסעים לחו”ל ורוכשים או שאינם רוכשים ביטוח מתוך רצון חופשי או כחובה. לאחר מכן, הם התבקשו לציין את מידת הסבירות שיתרחש מקרה שידרוש את מעורבות הביטוח, אובדן ציוד, טיפול רפואי או תאונת דרכים. בהמשך, הם התבקשו להגיב לגבי תחושתם בנוגע לשאלה האם רכשו או לא רכשו ביטוח. בניסוי שלישי, הנבדקים הוציאו באופן אקראי כדורים מתוך סל, כאשר צבעי הכדור הנבחר ציינו תאונה או נסיעה ללא תאונה. כל כדור המעיד על תאונה, הוריד את הסכום בו זכו הנבדקים, לאחר שהוציאו כדורים ללא תאונות. בהמשך, הנבדקים העריכו את מידת הסיכון שלהם מתחילת הניסוי. מממצאי המחקר עולה, כי נבדקים שקיבלו תזכורת לגבי ביטוח הבריאות שלהם, נטו להאמין פחות שיסבלו מבעיות בריאות. נבדקים שלא רכשו ביטוח נסיעות העריכו, כי הסיכוי שתתרחש תאונה או ארוע שלילי אחר כגבוהים יותר לעומת נבדקים שרכשו ביטוח.

  1. [1] Tycokinski, O. E. “Insurance, Risk, and Magical Thinking.” Personality & Social Psychology Bulletin. 34 (10), 2008, Pg, 1346 – 1356.
  2. [2] Tycokinski, O. E. “Insurance, Risk, and Magical Thinking.” Personality & Social Psychology Bulletin. 34 (10), 2008, Pg, 1346 – 1356.

ית

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות , , ,
מספר מילים 1868
מספר מקורות 15
שנת הגשה 2019