הקשר בין מודעות מורפולוגית בערבית ללקויות למידה

שנת הגשה 2019, 5817 מילים
ILS 190.00 – קנה עכשיו

הקשר בין מודעות מורפולוגית בערבית ללקויות למידה
תוכן העניינים
1. מודעות מורפולוגית 2
1.1. התפתחות המודעות המורפולוגית 3
2. מודעות מורפולוגית בקריאה ובהבנת הנקרא 5
3. מורפולוגיה בערבית 10
4. ליקוי למידה ומורפולוגיה 15
רשימת מקורות 17

1. מודעות מורפולוגית
מורפולוגיה היא מדע החוקר את צורת ומבנה המילה, ואילו המודעות המורפולוגית היא היכולת להפיק משמעות לתבנית הפונולוגית של המילה לצד היכולת לעשות מניפולציה במורפמות שונות בכדי לפענח מילים, בין אם הן מוכרות ובין אם אינן מוכרות, או מילים מורכבות (Kuo & Anderson, 2006).
המורפמה היא היחידה הקטנה ביותר הנושאת משמעות (מילה, שורש, בניין, מוספית או משקל). בכל השפות, מורפמות הם קומבינציה של שורשים ומוספיות בתחילת או בסוף המילה, ומלבד חלק מהשפות השמיות, כדוגמת הערבית והעברית, ישנן מוספיות באמצע המילה. המורפמות כוללות בתוכן חוקים תחביריים וסמנטיים, העשויים להביא לשינוי המבנה הצורתי של המילה. שליטה בחוקים אלו תורמת להגברת הרגישות והערנות המורפולוגית, שבסופו של דבר משפיעה על האפקטיביות של הקריאה והבנת הנקרא (Carlisle, 2003).
המודעות המורפולוגית מצריכה מיומנויות קוגניטיביות גבוהות……

ILS 190.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות , ,
מספר מילים 5817
מספר מקורות 51
שנת הגשה 2019