הקשר בין עצם הלוז לתחיית המתים בהקשר לסעודת מלווה מלכה

שנת הגשה 2019, 8763 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

העבודה עוסקת בנושא הקשר בין תחיית המתים לעצם הלוז אשר ממנה, כך מובא בספרים, יקום הגוף לתחיית המתים, כמו למשל בדברי רבי חיים ויטאל : “והענין כי תחיית המתים היא בסוד אותו העצם הנשאר בקרקע”. משמעותה של עצם הלוז מוזכרת פעמים רבות בתלמוד. תחילה כעיר לוז, לאחר מכן בהקשר ליעקב: ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו” (בראשית לה, ו). ובהמשך בענין המקלות: “ויקח לו יעקב מַקַּל לִבְנֶה לַח ולוז וערמון” (בראשית ל, לז). על פי המקורות עצם זאת מתקשרת לתחיית המתים, לנצחיות ולסעודת מלווה מלכה. עבודה זו מנסה לברר מה הקשר בין עצם הלוז לבין תחיית המתים וכיצד סעודת מלווה מלכה משפיעה עליה?
כדי לענות על השאלה תוגש העבודה בשלושה חלקים.
הפרק הראשון יעסוק בסוגיית תחיית המתים. הפרק יביא מקורות מהתנ”ך לתחיית המתים, את החיוב להאמין בה, ענין הגוף שבו יקום האדם לתחייה ואופן התחייה.
הפרק השני יגע בנושא עצם הלוז הקבלתו והקשרו לעיר לוז. תחילה יבדוק הפרק את המקורות העוסקים בעיר לוז, היא בית אל ובמשמעות שמה. לאחר מכן יציג הפרק את המחלוקת לגבי מקומה של עצם הלוז בגוף ויסקור את שמותיו השונים של הלוז כביטוי לתכונותיו.
הפרק השלישי יברר את הקשר בין עצם הלוז לתחיית המתים ויבדוק את משמעותה של סעודת מלווה מלכה בהקשר זה.

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 8763
מספר מקורות 33
שנת הגשה 2019