השפעת אסטרטגית ההגוונה על ביצועים ארגוניים

שנת הגשה 2019, 3000 מילים
ILS 249.00 – קנה עכשיו

השפעת אסטרטגית ההגוונה על ביצועים ארגוניים
עבודה סמינריונית
יולי 2019
22 מקורות
3000 מילים
תוכן העניינים

1.מבוא 3
2.הגוונה 4
3.מדידת ביצועים עסקיים של ארגונים 8
4.דיון בשאלת המחקר 10
5.סיכום 15
6.ביבליוגרפיה 16

מבוא
אסטרטגית ההגוונה נחקרת כבר מאמצע המאה ה- 20 כאשר היסודות הונחו ע”י (1965) Ansoff שנחשב לאחד האבות המייסדים של תחום האסטרטגיה הארגונית. במשך עשרות שנים בוצעו מגוון רחב של מחקרים על מנת להגיע לקונצנזוס לגבי אופי השימוש באסטרטגיה והשפעתה על הביצועים הארגוניים (2015, et al. (Benito‐Osorio.
האסטרטגיה נחשבת לאחת הנפוצות ביותר ( Zahavi & Lavie,2013) בארגוניים וכתוצאה נחקרת במשך זמן כה רב על מנת להבין איך להטמיע אותה בצורה נכונה ומה היישום האופטימאלי שלה (Oki , 2013).
עבודה זאת עוסקת בנושא השפעת אסטרטגית ההגוונה על ביצועים ארגוניים. לפיכך, שאלת המחקר היא “מהי השפעת אסטרטגית ההגוונה על ביצועים ארגוניים?”
שיטת המחקר היא סקירת ספרות מחקרית בנושא המחקר.
העבודה פותחת בהגדרת המושג “הגוונה”, יתרונותיו וחסרונותיו. בהמשך, העבודה סוקרת שיטות למדידת ביצועים עסקיים של ארגונים, ובקשר בין הגוונה לביצועי הארגון. לסיכום, מובאות מסקנות והמלצות.

ILS 249.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3000
מספר מקורות 22
שנת הגשה 2019