התמודדות מערכת החינוך והמורים בישראל עם נוער בסיכון- חקר מקרה

שנת הגשה 2019, 15830 מילים
ILS 500.00 – קנה עכשיו

על כן, שאלת המחקר שתעמוד בבסיס עבודה זו היא מהן תפיסות הצוות החינוכי כלפי הגישה הראויה לנוער בסיכון וכיצד מתמודדת מערכת החינוך והמורים בישראל עם תלמידים בסיכון.
על מנת לענות על השאלה, תורכב העבודה ממספר חלקים:
החלק הראשון הוא סקירה ספרותית המתמצתת מספר מאמרים ומחקרים קודמים שנערכו בתחום נוער בסיכון. הסקירה תיגע בנושאים ‘נוער בסיכון’, תוכניות לנוער בסיכון בעולם, ההתמודדות המערכתית בישראל עם נוער בסיכון וההתמודדות הבית ספרית עימו. מטרתה של סקירה זו היא לתת רקע יציב על הנושא מתוך כוונה לבחון דרכו את נכונות מחקרינו.
החלק השני הוא חלק השיטה בו יוצגו מטרת המחקר ושאלותיו ותוצג סביבת המחקר. בחרנו במחקר מסוג חקר מקרה, הבוחן מקרה ספציפי של בית ספר תיכון לנוער בסיכון. בפרק המתודולוגיה יפורטו הפרטים הטכניים של המחקר: מיקומו, אוכלוסייתו, הכלים לאיסוף נתונים וצורת הניתוח.
החלק השלישי יתאר את הממצאים המרכזיים שעלו מן המחקר, לאחר איסוף הנתונים. בפרק הדיון ינותחו ממצאים אלו מתוך הלימה לסקירה הספרותית.
פרק הסיכום והמסקנות יסכם את הנאמר בעבודה, יביא את המסקנות והתובנות שעלו ממנה וישרטט את ההמלצות היישומיות הנגזרות ממחקר זה.

ILS 500.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 15830
מספר מקורות 31
שנת הגשה 2019