התנהגות ארגונית מיקרו ממן 11 ציון 97

שנת הגשה 2019, 1334 מילים

מטלת מנחה 11- ציון 97
תשובה 1
א. הדימוי הראשון המתאים לדבריו של פרופ’ הרפז הוא ארגון כמכונה. משום שדימוי זה מדגיש יחסים קבועים, שגרתיים החוזרים על עצמם. המכונה בעלת חלקים אנושיים- יוצרת מערכת קבועה ושגרתית להשגת מטרות. אם נאמץ את הדימוי של ארגון כמכונה, אז נתמקד במאפיינים המכניים של ארגון וכך גם נוכל ללמוד על תהליכים בארגון. כגון- הצבת מטרות, הגדרת תפקידים, תהליכי עבודה, מבנה הסמכות. מושגים בדימוי זה הם: פורמאליות, הגדרות ברורות, כללים, מבנה בירוקראטי, סדר קבוע.
הדימוי השני המתאים לדבריו של פרופ’ הרפז הוא ארגון ככלי שליטה. משום שדימוי זה מדגיש כמה ארגון הוא לא שיוויוני, ממוקד באופנים שבהם ארגונים מנצלים את עובדיהם. ארגונים משמשים מכשירי שליטה שמקדמים את האינטרסים הכלכליים של בעליהם העשירים על חשבון חסרי האמצעים. מושגים בדימוי זה הם: התעמרות, שליטה ופיקוח חברתי, הארגון כמכשיר שליטה. זה בא לידי ביטוי בכתבה בכך שפרופ’ הרפז טוען שלמי שיש אינטרס לשמור את המבנה הקיים הם האליטות ומי ששולט בחברה. הם מעצבים את החברה וביה”ס משמש אותם לכך.

מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1334
מספר מקורות
שנת הגשה 2019