יהודי אלג’יריה בתקופת מלחמת העולם השנייה תחת שלטון ווישי (1940-1942)

שנת הגשה 2019, 5300 מילים
ILS 249.00 – קנה עכשיו

יהודי אלג’יריה בתקופת מלחמת העולם השנייה תחת שלטון ווישי (1940-1942)
עבודה סמינריונית

יולי 2019
19 מקורות
5300 מילים
תוכן העניינים

תקציר 3
מבוא 4
פרק א’: יהודי אלג’יריה לפני מלחמת העולם השנייה 5
פרק ב’: יהודי אלג’יריה תחת שלטון ווישי 8
פרק ג’: זכרונות יהודי אלג’יריה תחת שלטון ווישי 10
פרק ד’: תגובת ראשי הקהילה לצעדי שלטון וישי 12
פרק ה’: מחתרת יהודי אלג’יריה תחת שלטון ווישי 13
דיון וסיכום 16
אחרית דבר 18
ביבליוגרפיה 19
נספח: מסמך שלילת אזרחות ליהודי אלג’יריה 21
נספח: תאריכים רלבנטיים ונתונים על מספר היהודים באלג’יריה 22

מבוא
עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין ב-1 בספטמבר 1939, במהלך מלחמת העולם השנייה, הכריזה צרפת מלחמה על גרמניה. ב-10 במאי 1940 פלשה גרמניה לצרפת. הצבא הגרמני המודרני והממוכן השתמש בטקטיקות של מלחמת בזק והכניע תוך שישה שבועות את הצבא הצרפתי בעל הדוקטרינה המיושנת. ביוני 1940 כבשו הגרמנים את צרפת. בצפון המדינה ובמרכזה הנהיגו שלטון צבאי, ואת שאר צרפת הותירו לניהולו של המרשל פיליפ פטן; זה כונן את משטרו בווישי, והחזיק גם בטריטוריות הצרפתיות מעבר לים. ב -3 באוקטובר 1940 חוקקה ממשלת וישי את החוק האנטי יהודי הראשון שלה. בסוף מרס 1941 הוקמה ועדה מיוחדת על מנת לטפל בעניינים יהודיים בראשו של קסוויאה ואלה (Vallat). התפתחויות אלה השפיעו בצורה חמורה על מצב היהודים באלג’יריה הצרפתית, במרוקו ובתוניסיה.
אלג’יריה נחשבה בעיני צרפת “מחוז מעבר לים”, מעמד שקיבלה כבר ב-1848, כשמעמדו של המחוז זהה להלכה למעמד כל מחוז בשטח צרפת, לעומת שתי מושבותיה האחרות של צרפת בצפון אפריקה, מרוקו ותוניסיה, שלא קיבלו מעמד דומה. צרפת העניקה לכל יהודי אלג’יריה באשר הם אזרחות צרפתית, באמצעות חוק (Crémieux) מאוקטובר 1870 אולם, החקיקה האנטי יהודית של משטר וישי שללה מקהילות אלג’יריה באחת את זכויותיהן המיוחדות.
עבודה זאת עוסקת בנושא יהודי אלג’יריה בתקופת מלחמת העולם השנייה תחת שלטון ווישי (1940-1942).
בהמשך לכך, שאלת המחקר היא “באילו מובנים השתנה מצבם של יהודי אלג’יריה בתקופת מלחמת העולם השנייה תחת שלטון ווישי?”
העבודה כוללת סקירת מקורות אקדמיים, עדויות של יוצאי אלג’יריה שחוו על בשרם את האירועים, והסרט “ליל הפתאים” של ד”ר רמי קמחי.
במהלך העבודה נתקלתי בקשיים רבים בהשגת תיעוד ומחקרים. נראה כי גורלה “הקל יחסית” של קהילת יהודי אלג’יריה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הביא להתייחסות חסר להיסטוריה של קהילה זאת.
תקוותי היא כי עבודה זאת, המרכזת מידע ממספר מקורות תביא לשיפור הידע בנושא.

ILS 249.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 5300
מספר מקורות 19
שנת הגשה 2019