יחסי תורכיה ישראל – מעליית ארדואן לשלטון

שנת הגשה 2015, 8508 מילים
ILS 300.00 – קנה עכשיו

בשנות ה-90′ ותחילת שנות ה-2000 הייתה תורכיה יעד מועדף לתיירים ישראלים, אשר גדשו את המלונות בערים הגדולות של המדינה. בשיאה של מערכת היחסים בין ישראל לתורכיה הופעלו עשרות טיסות יומיות, של חברות התעופה הישראליות והתורכיות יחד. אולם, בתחילת שנות ה-2000, בזמן בו מתרחשת האינתיפאדה השנייה וארדואן עולה לראשונה לשלטון בתורכיה, ניתן לראות התדרדרות הולכת וגוברת בקשר בין המדינות. כלומר, בניגוד למגמה המעורבת שחלה לאורך השנים, החל מ-2002 ניכרת ירידה והתדרדרות מתמשכת בקשר, לפיכך מסמך זה מבקש לבחון את טיב היחסים בין ישראל לתורכיה, בפרט מאז עלייתו של רג’פ טאיפ ארדואן לשלטון.
שאלת המחקר המרכזית העומדת בפני עורך המחקר היא – מהם הגורמים המובילים אשר העמיקו את המשבר בין ישראל ותורכיה? כאשר השערת המחקר גורסת כי קשריו האדוקים של ארדואן לאסלאם וכפועל יוצא מכך מערכת היחסים בין ישראל לפלסטינים, הם הגורמים המובילים והמשפיעים ביותר על התדרדרות היחסים בין ישראל לתורכיה. במילים אחרות, השערת המחקר מבהירה כי משום קשריו האדוקים של ארדואן לאסלאם ורצונו קבל את אישורן של מדינות האסלאם (בייחוד לאחר חוסר הצלחתה של תורכיה להצטרף לאיחוד האירופי), הוא מביע התרעמות מוגברת כלפי פעילותה של ישראל ביחס לפלסטינים ובפרט לאורך המבצעים הצבאיים השונים (‘עופרת יצוקה’, ‘עמוד ענן’ ו’צוק איתן’).
לטובת מענה לשאלת המחקר ולאישוש או הפרכה של השערת המחקר, יבוצע מחקר תיאורטי אשר יציג את הספרות המחקרית והמקצועית המתייחסת לקשר בין המדינות בכלל ומאז עליית ארדואן בפרט. בכדי להציג תמונה מקיפה ואיכותית יסקור המחקר את דמותו של ארדואן והאופן שבו השפיע על השלטון התורכי, הרקע ההיסטורי בקשר שבין ישראל ותורכיה ויחסי ישראל תורכיה מ-2002 עם עליית ארדואן ומפלגתו לשלטון, בהתייחסות לפעולות תורכיה ולפעולותיה של ממשלת ישראל אשר הובילו לחיזוק או החלשה של הקשר בין המדינות. בפרק הסיכום יוצגו ממצאי המחקר ותובהר התשובה לשאלת המחקר כפי שהיא מוצגת לעיל.

תוכן עניינים:

מבוא 2
תורכיה – התפתחויות ושינויים במאה ה-20 ועד היום 4
רקע היסטורי – יחסי ישראל תורכיה 9
ארדואן – קווים לדמותו 12
תורכיה תחת שלטונו של ארדואן 14
יחסו של ארדואן ויחס השלטון לאסלאם 15
יחסי תורכיה ישראל עם עליית ארדואן 18
התייחסות ממשלת ישראל בראשות נתניהו ליחסי ישראל תורכיה 23
סיכום 25
ביבליוגרפיה 28

ILS 300.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 8508
מספר מקורות 43
שנת הגשה 2015