כיצד ועד כמה מושפעת תחושת השליחות של המורים ממנהיגותו של המנהל?

שנת הגשה 2018, 11222 מילים
ILS 300.00 – קנה עכשיו

מנהיגות היא תהליך של הבאת בני אדם, בעלי אינטרסים שונים, לפעולה משותפת לשם השגת מטרות מוגדרות (גונן וזכאי, 2005). הגדרה זו מצביעה על שני מישורים בולטים לניתוח המונח. האחד הינו יכולת להניע אנשים לכדי פעולה משותפת דבר המצביע על אינטראקציה בין אישית. ומישור נוסף הינו ברמה הקוגניטיבית – חשיבתית והוא היכולת להגדרת המטרות והצבתן. מנהיגות חינוכית, או ניהול חינוכי הם מונחים המכילים בתוכם את כל שני מישורים אלו, ובנוסף, את כל הכוחות, ההשפעות והסמכות שיש למנהל חינוכי מעצם תפקידו.
תחושת שליחות בעבודה היא עבודה מתוך אידיאל ורצון לעבוד. ההוראה והחינוך נתפסים בעיני המורים כמקצוע ייחודי וערכי הנבדל ממקצועות אחרים. התפיסה הרווחת היא שמורים עובדים מתוך אידיאל של תחושת שליחות ומסירות לרעיון של קידום תלמידים ורצון להשפיע, לשנות ולקדם את החברה (קצין ושקדי, 2011). על פי ממצאי מחקרים קודמים בתחום ניתן לשער כי קיים קשר בין סגנון מנהיגות המנהל לבין תחושת השליחות של המורים בעבודתם.

ILS 300.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 11222
מספר מקורות 23
שנת הגשה 2018