כיצד משתלב חוק הלאום במתח שבין היותה ישראל יהודית להיותה דמוקרטית?

שנת הגשה 2019, 6700 מילים
ILS 249.00 – קנה עכשיו

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, או “חוק הלאום”, כפי שמכונה בשיח הציבורי, הוא חוק יסוד שמטרתו ביצור ערכיה הלאומיים יהודים של מדינת ישראל בחוק יסוד, לאחר שרבים מהם כבר עוגנו בחוקים רגילים. החוק אושר בכנסת ב-19 ביולי 2018. חוק היסוד קובע כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה זכותו הטבעית להגדרה עצמית, זכות שבמדינת ישראל היא ייחודית לעם היהודי.
החוק מעורר מחלוקת משום שהוא מעגן את הערך החוקתי של הזהות היהודית, אך אינו כולל, בניגוד למגילת העצמאות וחוקות של מדינות לאום אחרות בעולם, את המחויבות לערך השוויון לצד הערך הלאומי.
לפיכך, חוק חדש זה מהווה את המוקד לשאלת המחקר בעבודה זאת:
כיצד משתלב חוק הלאום במתח שבין היותה ישראל יהודית להיותה דמוקרטית?”
בתשובה לשאלת המחקר, נראה כי אין פסול בהיות של מדינת ישראל מדינת לאום אתנית. יחד עם זאת, מן הראוי היה להוסיף לחוק סעיף המדגיש את ערך השוויון, ברוח מגילת העצמאות.
תקציר 3
מבוא 4
סקירת ספרות 8
חוקי יסוד וחוקים רגילים 8
ערך השוויון בדין הישראלי 13
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 16
אפליית ערביי ישראל 22
דיון וסיכום 26
ביבליוגרפיה 29

ILS 249.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 6700
מספר מקורות 33
שנת הגשה 2019