מאורעות אוקטובר 2000- ניתוח אירוע

שנת הגשה 2016, 4328 מילים
ILS 220.00 – קנה עכשיו

מאורעות אוקטובר 200- ניתוח אירוע בקורס גישה מערכתית של עינת גפנר בלימודי ביטחון ובטיחות העורף בבית ברל. ציון גבוה

הקדמה

בשנת 1948 הוקמה מדינת ישראל. לאחר מלחמת העצמאות כללה האוכלוסייה בארץ רוב יהודי ועדות שונות בעיקר יהודים וערבים. האוכלוסייה הערבית כללה את אותם אלו שנשארו בבתיהם וכן את אותם אלו שהצליחו לחזור אליהם. נכון למאי 48 כללה האוכלוסייה הערבית 20.8% מכלל אזרחי הארץ.

התהוות המגזר הערבי במדינה החדשה

למרות חוק האזרחות אשר הפך את ערביי ישראל לאזרחי המדינה הם לא הפכו שווים בין שווים עקב חשדנות רבה מצד הממשל. רוב ערביי הארץ חיו תחת שלטון צבאי, אמנם הוא הוחל במקומות גיאוגרפים אך אזורים אלו כללו בתוכם בעיקר ערבים. בראשית ימי המדינה אף עודדו השלטונות את ערביי הארץ לצאת מתחום המדינה. יישובים צומצמו ואף פונו וזאת לשם התיישבות יהודית. החוק בישראל, הזכויות והחובות חלו על ערביי הארץ בצורה שווה להוציא שרות מצה”ל.

נקודת פתיחה זו במציאות התחלתית שכזו הסיכוי רב יותר להיווצרות פער בין מיעוט למדינה בה הוא חי. במיוחד אם המיעוט הוא יליד המקום. אם הפער ייסגר אזי הדרך תיפתח לעבר מדינה דו לאומית שוות זכויות, אם לא אז תחל תקופת אינקובציה שלילית שתפער את הפער הקיים יותר ויותר. את העתיד אנחנו כבר יודעים.

התהוות המגזר הערבי באוכלוסיה.

לקראת סוף שנות החמישים הוחלט לבטל את הממשל הצבאי ולהעביר את סמכויותיו למשטרה אשר גם הם בוטלו בהדרגה.  הערבים החלו ליהנות מחופש מוגבר. הסתדרות העובדים החלה לקבל לשורותיה ערבים כמו כן החלו להשתלב בבתי ספר ובאוניברסיטאות, בשנים אלו מס’ התלמידים הערבים בבתי ספר הממשלתיים הגיע ל 30,000 848 בתיכונים ו 55 באוניברסיטאות.

מאז ערביי הארץ עברו תהליך השתלבות ארוך בחברה הישראלית הם החלו להסתגל לחיים מודרניים. הם יותר נפתחו לציבור היהודי והושפעו מתהליכים שעוברים על החברה הישראלית. המגזר הערבי העלה משמעותית את אחוז המשכילים שביניהם והחלו להשתתף בשוק העבודה הישראלי. באופן כללי רמת חייהם עלתה עשרות מונים בהשוואה לאחיהם הפלסטינים.

האם בנקודות חיובית אלו התהוותה לה אוכלוסייה מגובשת ואחידה ?

צמיחה איטית של פער רלוונטיות

עם השנים הפער נשאר כשהיה. עם גדילתו של דור אשר נולד אל תוך זהות ישראלית קיימת, כאזרחי מדינה מערבית מתקדמת. מדינה  המאופיינת ברמת חיים גבוהה מכל שכנותיה, מדינה בה שמור חופש הפרט וכולם שווים בפני החוק, למרות תנאים אלו חל תהליך אינקובציה בו נוצרה בדלנות אל מול השלטון והחברה הישראלית.

.

ILS 220.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות , , ,
מספר מילים 4328
מספר מקורות
שנת הגשה 2016