מהותו של אליהו הנביא כמבשר טוב למול תפיסת דמותו כנביא קנאות וזעם

שנת הגשה 2018, 7258 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

מובא בגמרא כי רבי יוסי היה רגיל בגילויי אליהו, פעם אחת דרש רבי יוסי בציפורי “אבא אליהו קפדן”, הוא אמר זאת עקב כעסו של אליהו הנביא על אחאב מלך ישראל. נעלם ממנו אליהו הנביא לשלושה ימים, ולא בא. כשחזר, שאלו רבי יוסי: “למה לא באת?” ענה לו אליהו: “כי קראת לי ‘קפדן'”, ענה לו רבי יוסי: “הרי על דבר זה שאמרתי עליך הקפדת עלי שלושה ימים”.
אליהו הנביא היה נביא בדורו, התגלה לעם בנבואותיו, הדריכם והורם את דרך ה’. תפקידו לא הסתיים בעלייתו השמימה, שהייתה הסיבה לשליחותו להתגלות הלאה במשך הדורות, כדברי הגמרא המובאים לעיל, שמשמשים כדוגמא בודדת לאין ספור גלויי אליהו ללמד את העם תורה, ולבשר טוב, בכל ברית ולפני בוא המשיח.
זכרו של אליהו הנביא עולה בהקשר לדור אשר בו חי ובו ניבא את נבואותיו לאנשי דורו. אליהו הנביא נחשב “כפקיד על בשורות טובות” וביניהן, בשורת הגאולה המיוחלת אשר הוא יהיה אחראי על הכרזתה. מאידך, דמותו של אליהו הנביא העולה מפסוקים ומדרשים אחרים מצטיירת כדמות של נביא זעם וקנאות.
לכן, שאלת החקר שתעמוד בבסיס העבודה היא: כיצד ניתן ליישב את הסתירה של הפער בין דמותו של אליהו הנביא המתבטאת בפסוקים כנביא זעם וקנאות לבין דמותו המופיעה במדרשים כנביא הבשורות הטובות?
הפרק הראשון יעמוד על מהותו של אליהו הנביא. יבואר משמעות המאמר: “פינחס הוא אליהו” ותוסבר מהותו של אליהו כנביא קנאות. כמו כן יפורט בפרק אודות אליהו הדומה למלאך ואליהו בתקופת נבואתו.
הפרק השני יעסוק באליהו הנביא כמבשר בשורות טובות, בבחינת “איש טוב מבשר טוב”. אליהו הנביא מבשר בשורות טובות בהופעתו, הן בהופעתו בעולם הזה ליחידים, צדיקים ואנשי מעשה אשר זכו לגילוי אליהו, ולמדו מפיו תורה, והן בהופעתו לברית מילה, ועל כן הוא מכונה: “מלאך הברית”. גולת הכותרת של אליהו הנביא זוהי הופעתו עם בשורת הגאולה.
הפרק השלישי יעמיק במהות אליהו כמבשר הגאולה, הוא אינו מלך המשיח בעצמו, אלא שליח להודיע על בוא הגואל. תיחקר לעומק סיבת היותו מבשר הגאולה הנובעת מרוממותו הרוחנית בחייו בעולם הזה, התקדשות גופו ואופן עלייתו המיוחד לשמים, שהכשירהו לתפקידו זה. הפרק יתן שני תפיסות בנוגע למיזוג של תכונות אליהו הנביא אשר יבואו לידי ביטוי בבשורת הגאולה: משכין שלום בעולם ומקרב את ישראל לבוראם.

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7258
מספר מקורות 27
שנת הגשה 2018