מחקר פעולה: התערבות ללמידה שיתופית והשפעתה על המיומנויות החברתיות בקרב תלמידים עם הפרעות התנהגות.

שנת הגשה 2015, 4487 מילים
ILS 190.00 – קנה עכשיו

מחקר הפעולה זה מתבסס על שני צרכים . הצורך הראשון הינו מחסור בלמידה שיתופית בכיתה. והצורך השני הוא הקושי של התלמיד בכיתה במיומנויות חברתיות. מכאן , עלתה הטענה כי שילוב של למידה שיתופית בכיתה תשפר את המיומנויות החברתיות בקרב התלמידים. המחקר מתמקד במאפיין אחד לשיתוף פעולה והוא- חלוקת עבודה בקבוצה. ומכאן, שבמחקר זה נבחנה ההשפעה שיש למאפיין זה על המיומנויות החברתיות של התלמידים.
במחקר זה ישנו רקע מחקרי על למידה שיתופית, סוגים של למידה שיתופית, מיומנויות חברתיות והפרעות התנהגות. כמו כן, מופיעה רקע המחקר, המתולוגיה שלו, השערות, משתנים, מהלך המחקר, תוצאות ומסקנות. אחת ממסקנות המחקר: “במחקר הפעולה הנוכחי נמצא כי להכוונה ותיווך לשיתוף פעולה בזמן למידה יש השפעה חיובית על המיומנויות החברתיות. אך ההשפעה היא קצרת טווח. כלומר, ללא הכוונה ותיווך חוזר ונשנה שגוזל זמן מצד הצוות החינוכי, מאוד קשה לשמר את שיתוף הפעולה”.

ILS 190.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 4487
מספר מקורות 10
שנת הגשה 2015