ממן 11 האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת

שנת הגשה 2019, 1195 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

חלק א-
שאלה 1
התקופה טרם הופעת האסלאם נקראת תקופת הג’אהילייה והיא הייתה מאופיינת כתקופה של עבודת אלילים ומלחמות בין השבטים הערבים בחצי האי ערב. המאפיינים החברתיים שהיו בתקופת הופעת האסלאם בחצי האי הערב היו מאופיינים בעיקר בשבטיות ומבנה חמולתי. חצי האי ערב היה מאוכלס בריכוז של שבטים שבטים, ובכל שבט היה מעמד שונה בין בני השבט. בכל ראש שבט עמד שייח’ או סייד שבדרך כלל הגיע ממשפחה חזקה ועשירה. תפקיד ראש השבט היה עובר בירושה מאב לבן או במקרים יוצאי דופן היה מגיע מישהו מחוץ למשפחה השולטת והיה משתלט על שלטון השבט בצורה כוחנית. ראש השבט היה אחראי בעיקר על האכיפה ( סוג של שופט ) ועל החלטות הנוגעות לכלל השבט. מתחת למשפחה השולטת היו משפחות במעמד יותר נמוך ומתחתם היו עבדים ושפחות שהם היו בתחתית החברה השבטית.
המאפיינים הדתיים שהיו באותה תקופה בחצי האי הערב היו מאופיינים בעיקר בעבודת אלילים ועם מגוון רחב של אלים ( פוליתאיזם ). התפקיד של הדת באותה תקופה היה פחות תפקיד להעברת ערכים מוסריים אנושיים אלא יותר בתפקיד של עבודה בין האדם לאל. הידיעות אודות החיים הדתיים של אותה תקופה שאובות מחיבורים שנכתבו בידי מוסלמים במאה השנייה והשלישית. החברה השבטית האמינה באלים רבים ולכל שבט או לכל קבוצת שבטים מאותו אזור היה קבוצת אלים אשר בראש כל האלים עומד אל מרכזי. הפולחן שהיה באותה תקופה היה פולחן עצים ומעיינות, שדים ורוחות, אבנים קדושות ואלילים, אמונה ביידעונים ובמגידי עתידות, והקרבת קורבנות של בעלי חיים, מוצרי מזון וחפצי-ערך.

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 1195
מספר מקורות
שנת הגשה 2019