ממן 11 יחסים בינלאומיים

שנת הגשה 2019, 1000 מילים

מטלת מנחה מספר 11 בנושא מושגי יסוד יחסים בינלאומיים. ציון 91.
תיאוריות שונות בתחום היחב”ל, רמות ניתוח, מודלים לקבלת החלטות, מושגים.

20 מרץ 2019

 

 

מטלת מנחה [ממ”ן] 11

הקורס: 10205- מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים

סמסטר : 2019 ב’.

 

תשובה לשאלה 1 :

ליברליזם : מודל חשיבה בתחום היחסים הבינלאומיים על פיו “יצר לב האדם טוב מנעוריו”. בני האדם מסוגלים לשיתוף פעולה, יכולים להשיג תועלת רבה יותר משיתוף פעולה ביניהם.

האדם הוא בעל מצפון, הדאגה לאחר תביא לקידום המדינה בפרט והאנושות בכלל. מדינות מסוגלות לשתף פעולה כמו בני האדם כי זה יועיל להם. שיקולי מוסר צריכים להיות חלק מיחסי החוץ של המדינה. ההתייחסות לבני האדם כאל מטרה בפני עצמה ולא כאמצעים. יש להעדיף את האתיקה  על פני העוצמה הצבאית או המדינית, יש לשאוף להרחבת השלום והשגשוג מתוך שיתוף פעולה על ידי הסכמות רחבות מה שיוליד בהכרח רווחים הדדיים.

הליברליזם מדגיש את אחדות האנושות במקום לאומיות ולאומנות ומקדש הבנות והסכמות על פני מלחמות על ריבונות. היחיד הוא במרכז. כבוד האדם וחירותו, זכויות האדם, השוויון היסודי בן כל בני האדם עלי אדמות, הגנה על זכויות אדם בכל מקום שהוא.

יש להפיץ רעיונות ליברליים באמצעות חינוך כדי לרתום יותר ויותר אנשים בעולם להעמקת דעת הקהל נגד מלחמות. שיפור מתמיד בתנאי החיים של בני אדם יחזק את הסיכוי לשלום או לכל הפחות ימנע מלחמות. הליברליזם תומך מאד בעידוד רפורמות להקמת משטרים דמוקרטיים יציבים, עידוד הסובלנות, פשרה, חירויות האזרח, שמירה מכל משמר של ערכים דמוקרטיים. מדינות דמוקרטיות נמנעות בדרך כלל לפתור סכסוכים עם מדינות דמוקרטיות אחרות בדרך של לוחמה ושואפות על פי רוב לפתור את הסכסוך בדרכי הידברות ושלום. הליברלים טוענים כי מנהיגים שצמחו מתוך מסורת דמוקרטית והתחנכו על ברכי ערכים…

\

ריאליזם : ההנחה הבסיסית של גישה זו בחקר היחסים הבינלאומיים היא :”יצר לב האדם רע מנעוריו”. ולפיכך – המדינה רוצה לשרוד.

כדי לשרוד במרחב הבינלאומי המדינה תעשה הכול כדי לצבור עוצמה צבאית, כוח ושליטה מכסימליים. העוצמה הצבאית חשובה יותר מהעוצמה הכלכלית. הישרדותה של המדינה היא הערך  החשוב והמרכזי שלה. רק המדינה יכולה וצריכה להגן על עצמה ואין להסתמך על מוסדות בינלאומיים לשם כך. יש לקדם את האינטרס הלאומי של הישרדות המדינה באמצעות צבירת עוצמה צבאית והרתעת האויב על ידי מאזן אימה צבאי ובטחוני.

על פי הריאליזם מבנה המערכת הבינלאומית הוא “אנרכיה”. אין מעל המדינות סמכות משפטית שתכריע בסכסוכים.

ריאליזם מדגיש חוסר תלות. ריאליזם לא מאמין שניתן לפתור סכסוכים בדרכי שלום, שיתופי פעולה בריתות וכדומה. מבחינת  הריאליזם יש לשאוף לכמה שפחות תלות בגורמים חיצוניים, יש להסדיר יחסים באמצעות מניעת הסלמה כגון : “הסכמי שביתת נשק” …אבל לא שלום חם. ניתן לכרות בריתות אך ורק אם זה משרת את האינטרס הלאומי. על פי הריאליזם המדינה היא שחקן מרכזי, ניגודי אינטרסים….

מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1000
מספר מקורות
שנת הגשה 2019