ממן 11-מבוא למדעי המחשב ושפת Java-ציון 95

שנת הגשה 2017, 350 מילים

ממ”ן 11 בקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java, סמסטר 2017ב’, ציון 95, בנוסף קובץ פלט של הבדיקות וחוברת הקורס של הסמסטר 2017ב.

מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 350
מספר מקורות
שנת הגשה 2017