ממן 11 נשים בחברה

שנת הגשה 2019, 1408 מילים
ILS 77.00 – קנה עכשיו

ממן 11 נשים בחברה היהודית.
אשמח אם הורדת העבודה לא תהיה בשבת. תודה

 

שאלה 1:

היסטוריה של נשים:

על פי הגדרתו של אלעזר ויינריב היסטוריה היא ככלל האירועים אשר התרחשו בעבר וקשורים בבני אדם, ההיסטוריה התפתחה במאה ה-19 במרחב התרבות המערבית, כתחום לימוד ובחינה עצמי. היא שימשה ככלי פוליטי וסייעה לבניית מדינת הלאום וליצירה תודעה לאומית בעזרת היסטוריה משותפת. בתחילה התמקד המחקר ההיסטוריה בדיפלומטיה, במלחמות ובסיפורי גבורה של שליטים. בכל אלה הנשים לא הוזכרו כלל, למעט יוצאות מן הכלל, כמו מלכות או קורטיזנות בעלות השפעה בחצרות המלכים השולטים. חברה אשר נשלטת בידי גברים הושפעה גם בכתיבת ההיסטוריה שכלל לא הוזכרה את הנשים כגיבורות ובקושי הופיעו בדפי ההיסטוריה, בעשורים האחרונות חל שינוי במצב וחקר היסטורית הנשים הלך והתפתח בעולם המערבי ונוצרו דיונים רבות באשר למעמדה של האישה והשפעתה בחברה. התפתחות המחקר ההיסטורי של הנשים הוביל שכך שהנשים החלו להתמקד בפעילות פוליטית שעד אז מקומה של האישה לא היה שם כלל. כך גם בהקשר ארץ ישראל פעילותן של הנשים גברו, הן היו שותפות למפעל הציוני.

חקר המגדר:

חקר המגדר עוסק באיתורם והארתם של המקורות החברתיים לתכונות שנחשבו נשיות ותכונות שנחשבו גבריות ובוחן כיצד הם משפיעות על החברה, אלו התנהגויות ותכונות מצופות מנשים ואילו מגברים, מה מקובל לעשות ומה מוסכם לעשות. המושג מגדר (מלשון גדר) כולל את ההגבלות החברתיים שיש לנשים ולגברים לכל מגדר יש את התכונות וההתנהגויות שלו שמקורן במינו הביולוגי והם יוצרות הבחנה מגדרית. חקר המגדר מציג את יחסי הכוחות בין נשים וגברים, השולטים והנשלטים. מטרתו של חקר המגזר הוא לבדוק מאיפה הגיעו מאפיינים אלו אשר מגדירים את הנשים ואת הגברים כיצד הפכו את הגברים….

ILS 77.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 1408
מספר מקורות
שנת הגשה 2019