ממן 11 2017א קורס 30204 ציון 99 בדוק

שנת הגשה 2017, 979 מילים

ממן 11 סמסטר 2017א, קורס 30204 הסקה סטטיסטית, באוניברסיטה הפתוחה, אופ, ציון 99 בדוק, לאחר בדיקה.
עם הערות, ותמונות מצורפות בתוך הקובץ.

עבודה ברמה גבוהה מאוד!

30204, הסקה סטטיסטית, אופ, ממן 11, 2017א, בדוק, תשובות

מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות , , , , , , , , , ,
מספר מילים 979
מספר מקורות
שנת הגשה 2017