ממן 12 אנגלית רמה C ציון 100

שנת הגשה 2019, 808 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

Maman 12: THE CAT SAT ON THE TAM
1a. What is usually done to help children with dyslexia?
b. In the writer’s opinion, what should be done to help them?
2. Why hasn’t natural selection prepared people for reading?
Complete the following chart to show two differences between SLI and dyslexia.
What was Dr. Paula Tallal’s hypothesis?

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 808
מספר מקורות
שנת הגשה 2019