ממן 12- פסיכולוגיה התפתחותית ציון 94 כולל הערות

שנת הגשה 2018, 685 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

שאלה 1 :
א) המושג “התגובה המעגלית הראשונית” הינו מושג המתאר רצף שקשור בגוף של התינוק ולא באובייקט חיצוני, ובו, התנהגות מסוימת מחוללת במקרה מאורע מעניין עבור התינוק ולכן היא חוזרת על עצמה.
דוגמא לכך היא הכנסת אגודל לפה. על פי פיאז’ה התינוק מנסה לרכוש שליטה בפעילות שהתרחשה במקריות ומחוללת אירוע בעל עניין עבורו, מה שגורם לו לחזור על ההתנהגות שוב ושוב ולפתח אותה. הוא ראה את התינוק ……
ב) תהליך ההתאזנות הינו מושג הבא לידי ביטוי בתיאוריה של פיאז’ה, בו למעשה מדובר על תהליך פנימי המתרחש בתינוק ……
שאלה 2 :
א) המושג “היקשרות בטוחה” הינו מושג שעל פי מחקרם של בולבי ואיינסוורת’ מתאר את מערכת היחסים בין התינוק לבין מטפלו העיקרי, כמערכת יחסים המבוססת על טיפול מטיב ורגיש לצרכי התינוק מצדו של המטפל, בה התינוק יכול לסמוך על זמינותו של המטפל הן בהיבט הרגשי והן בהיבט הפיסי, ועל תגובתו הרגשית של המטפל לצרכיו ובכך מושתת בסיס בטוח. ההיקשרות ……

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 685
מספר מקורות
שנת הגשה 2018