ממן 12 קורס רגולציה

שנת הגשה 2019, 761 מילים
ILS 71.00 – קנה עכשיו

ממן 12 בקורס רגולציה אשמח אם הורדת העבודה לא תהיה בשבת תודה.

 

שאלה 1 (50 נקודות)

 

קראו את שער 3, פרקים 1 ו-2. השלימו את הטבלה הבאה. עבור כל אחד מהכלים הרגולטורים קבעו – מי הגוף המפקח, מי הגוף המפוקח, נושאי האסדרה (לפי האבחנות של לוי פאור, עמ’ 269-270), באיזה כלי הרגולטורי מדובר. שימו לב, תתכן יותר מתשובה אחת נכונה עבור חלק מהסעיפים.

 

  מי הגוף המפקח? מי הגוף המפוקח? על מה מפקחים? (נושאי ההסדרה) באיזה כלי רגולטורי מדובר?
חקיקה האוסרת על מכירת אלכוהול לקטינים משטרת ישראל בעלי העסקים יציאה מהשוק ציווי ושליטה
מיסוי סיגריות אלקטרוניות משרד הבריאות חברות הסיגריות האלקטרוניות עליות שוקית
התניית הוראה בבתי ספר ברישיון הוראה משרד החינוך בתי ספר כניסה לשוק ציווי ושליטה
משרד הבריאות יצרני מזון כניסה לשוק מידע
קביעת ערכי סף המותרים לפליטת זיהום אוויר מרכבים פרטיים המשרד להגנת הסביבה מכוני רישוי כניסה לשוק שוקית
הפרטת מערך אחיות בתי הספר משרד הבריאות אחיות בתי הספר עליות שוקית
הנחייה לא להאכיל את החיות בשמורת “נחל דוד” החברה להגנת הטבע שמורת נחל דוד התנהגות ציווי ושליטה

 

 

 

שאלה 2:

א:

“ויגן פרינדלי” הוא תו למוצרים טבעונים ישנם קריטריונים מסוימים על מנת לקבל את התו שמתאים למוצרים טבעונים הכלי הרגולטורי המתאים כאן הוא מידע בגלל שכך רגולטורים פרטים מאפשרים ליצרים להעביר מידע על מוצריהם בסימון התו “ויגן פרינדלי”. כלי זה משתמש את ציבור הטבעונים לדעת מה המוצרים שהם צורכים. סימון המוצרים החל משנת 2013 על ידי עמותה טבעונית כדי להתנגש את המוצרים הטבעוניים בישראל פעולה זאת צברה תאוצה וכיום הרבה מוצרים נמכרים עם התו.

ב:

מטא – רגולציה:

מטא רגולציה היא אסטרטגיה רגולטורית שמאופיינת ברגולטור שלטוני אשר מעודד רגולציה עצמית ונורמות רכות, הוא נעזר בהן ומפקח עליהן כדי להגיש את התכליות הרגולטוריות שקבע. אף שהסטנדרטים נקבעים בשיתוף או מטעם המושאים, לרגולטור השלטוני נשמרת הזכות לוודא את יישומם.

ILS 71.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 761
מספר מקורות
שנת הגשה 2019