ממן 12 2017א קורס 30204 ציון 97 בדוק עם השאלות

שנת הגשה 2017, 1149 מילים

ממן 12סמסטר 2017א, קורס 30204 הסקה סטטיסטית, באוניברסיטה הפתוחה, אופ, ציון 97 בדוק, לאחר בדיקה.
עם הערות, ותמונות מצורפות בתוך הקובץ.

עבודה ברמה גבוהה מאוד! – כוללת את השאלות !!!

30204, הסקה סטטיסטית, אופ, ממן 12, 2017א, בדוק, תשובות

מילות מפתח , , , , , , , , ,
מקצוע/ות , , , , , , ,
מספר מילים 1149
מספר מקורות
שנת הגשה 2017