ממ”ן 13 בקורס החברה הערבית בישראל

שנת הגשה 2019, 3054 מילים
ILS 120.00 – קנה עכשיו

ציון מטלה 98
יש תשובות לשאלות הבאות :
1)הסבירו מהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על דפוסי ההצבעה של הערבים בישראל. מהו הקשר בין גורמים אלה לבין אחוזי ההשתתפות של הערבים בבחירות לכנסת ? נא להתייחס לאחוז ההשתתפות מאז הכנסת הראשונה ועד היום .
2)השוו בין עמדותיהן של החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד”ש) ושל הברית הלאומית דמוקרטית (בל”ד) לגבי הנושאים הבאים : מעמד הערבים בישראל, היחסים עם החברה היהודית,פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ציינו את השונה ואת הדומה בעמדותיהן של שתי פלגות.
3) מה הן הגישות להסבר מנהיגות המוצגות ביחידה 8 ? הסבירו אתן בקצרה . מה הגישה היותר מתאימה להבסר המנהיגות הערבית החדשה בישראל. נמקו והדגימו את תשובתכם .
4) א- מה האילוצים אשר השפיעו עך התאוששות העיתונות הערבית בשלב הראשון שלה ומה היה תפקידה של העתונות הקומוניסטית בשיקומה של העתונות הערבית לאחר 1948 ?
ב- על מה מתבססת הטענה שבשלב השלישי פעלה העיתונות הערבית כמכשיר לעיצוב זהות קולקטיבית חדשה אצל הערבים -פלסטינים בישראל ? הסבירו הדגימו

ILS 120.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3054
מספר מקורות
שנת הגשה 2019