ממ”ן 13, הקולוניאליזם האירופי – רעיון, יישום, התנגדות (10925), סמסטר 2019 ב

שנת הגשה 1958, מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

ממ”ן 13, הקולוניאליזם האירופי – רעיון, יישום, התנגדות (10925), סמסטר 2019 ב

 

שאלה 2 סעיף א’

בשיר “משא האדם הלבן” מאת קיפליניג מ-1899 נשקפת ההצדקה האידיאולוגית להתפשטות הקולוניאלית בסוף המאה התשע עשרה. האדם הלבן לפי קיפלינג עליון ומפותח לעומת האפריקאי הפראי ש”חציו ילד וחציו שטן”. קיפלינג מתאר את הנשלטים כילדים קטנים לא מפותחים שמחכים להנחייה. על אף רצונם הטוב של האירופאים האפריקאים נחותים ללא תקנה ובעצם הקוליניאליזם לפי קיפלינג יסייע לתושבים ולכל יבשת אפריקה לצאת מהמצב הנחות בה הם שרויים כרגע ולהתקדם במישור החומרי “לשרת את צורכי הנתינים” . קיפלינג מתאר את המשימה המתרבתת כמטלה כפויית טובה כיון שהילידים אותם המעצמות רוצות לקדם ולחנך, לרפא ולהאכיל הם כל כך פרימטיביים שהם אינם רואים כי בעצם הכיבוש נועד להצילם ולשפר את איכות חייהם. תרבות המערב נעלה ובעצם תסייע לתושבים הפרימטיביים לצאת ממצבם הנחות ולקדם אותם   “לספק את צרכי שבוייך”.  האדם הלבן לקח על עצמו מטרה לפתח את העמים הנכשלים מתוך הומניות ואנושיות לטובת הילידים להוביל אותם לעבר המודרניזציה לעזור ולקדם אותם.

המשימה המתרבת עמדה במרכז בסיסם של הכיבושים הקולוניאלים. ניסיון להצדיק את התפשטות הקולוניאליונת מבחינה מוסרית. מטרה זו העניקה לכל הכיבושים נופך מוסרי ולגיטימציה. האירופאים ראו שליחות מתרבתת ככסות אידיאולוגית והאמינו שחובתם של האירופאים להפיץ את התרבות הנאורה ולהנחיל אותה בקרב הילידים הפרימיטיביים שאינם יודעים קרוא וכתוב ואינם יכולים לקדם ולפתח את ארצם. מערכות החינוך היוו את אחת הדרכים להפצת “המשימה המתרבתת”, כאשר הכובשים האירופים מקימים מערכות חינוך במקומות אותם כבשו בכדי שהילידים הנבערים ילמדו יתפתחו ויתקדמו כאקט של רצון טוב. הבריטים מקימים בתי ספר בהודו בהם השפה הנלמדת היא אנגלית וכל חומרי הלימוד שם מתבסס על תכנים שמיובאים מארץ השולט. בעקבות זאת הסיט הכובש המערבי את התרבות המקומית ואת הסולם הערכים המקומי, דבר שיצר שסעים פנימיים ובלבול לגדול בקרב המקומיים לגבי זהותם. המערב השולט מפיץ את הנצרות שלדעתו היא הדת הראוייה ולא פולחנות הילידים במושבות.

שאלה 1 סעיף ב’

שיח המשימה המתרבתת יושם בכמה תחומים במושבות. בתשובתי זו אביא מספר דוגמאות הנוגעות למערכת התשתיות ומערכת המשפט:

מערכת משפט קולוניאלית היוותה את אחד המאפיינים היסודיים של השלטון הקולוניאלי. המערכת המשפטית חוקקה חוקים הנוגעים לנושאי מו….

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , ,
מקצוע/ות , , ,
מספר מילים
מספר מקורות
שנת הגשה 1958