ממן 13 שיטות מחקר איכותניות

שנת הגשה 2019, 1156 מילים

מטלת מנחה 13
חלק א’- שאלה יישומית
תשובה 1:
א. העקרונות לבניית הקורפוס הם:
(1) רלוונטיות: לבחור נדגמים רלוונטיים לשאלת המחקר ולנושא המחקר. נגדום אנשים בערים דימונה וירוחם, שיסבירו על מערכת היחסים הנוצרת בין התושבים הותיקים לבין התושבים החדשים בערי הפריפרייה.
(2) הומוגניות: לאסוף חומרים מסוג טקסט/תמונה/צליל. במקרה זה חומרים מסוג טקסט וראיונות שבוצעו להם ניתוח תמטי.
(3) סינכרוניות: תקופת הזמן של המחקר.
על מנת להרחיב את קורפוס אנו נשתמש בעקרונות אלו ונרחיב אותם:
(1) נדגום עוד מרואיינים היכולים להסביר על מערכת היחסים הנוצרת בין תושבי ערי הפריפרייה. לא נדגום מרואיינים הגרים בתל אביב שלא יוכלו לדעת כיצד מערכת היחסים בין התושבים הותיקים לחדשים באיזור הפריפרייה.
(2) נדגום עוד מרואיינים ונשתמש בחומר מסוג טקסט ולא נשתמש בשידורי טלוויזיה. נקליט ונתמלל.
(3) נדגום עוד מרואיינים באותה תקופת זמן ולא נשתמש בחומרים מלפני 100 שנה. מערכות היחסים השתנו.
בניית הקורפוס לפי עקרון הספירלה, כלומר בשלבים: תחילה, בחירה של ערך מינימלי של נדגמים ואיסוף מידע מהם, למשל על ידי ראיונות ותצפיות. לאחר מכן נבצע ניתוח תמטי של החומרים שנאספו. למשל ניתוח ראיונות. הניתוח מביא לממצאים שנקראים ייצוגים או דפוסים. אח”כ בחירה של ייצוגים שונים מרבדים נוספים שטרם נחקרו, ניתוח שמביא לייצוגים/דפוסים נוספים, בחירה מחדש. לבסוף, ניתוח וייצוגים חדשים. נמשיך כך בבחירה ובניתוח עד שהדפוסים יחזרו על עצמם.

מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1156
מספר מקורות
שנת הגשה 2019