ממן 14 אנגלית רמה C ציון 100

שנת הגשה 2019, 969 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

WOMEN AND MEN: SEX DIFFERENCES IN THE CLASSROOM-Maman 14

1. The following words are in the text. Match the synonyms. (One of the words on the left has two synonyms.)

2. What is the purpose of this chapter?
3. List three ways which illustrate the differences in the ways parents interact with their infant sons and their infant daughters?
4. What idea do the examples in paragraph 4 support?

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 969
מספר מקורות
שנת הגשה 2019