ממן 14 2017א קורס 30204, הסקה סטטיסטית, ציון 100, בדוק, עם השאלות כלולות בפנים

שנת הגשה 2017, 1645 מילים

ממן 14 סמסטר 2017א בקורס 30204 הסקה סטטיסטית באוניברסיטה הפתוחה, השאלות כלולות בפנים.
ציון 100 !!!

עבודה ברמה גבוהה מאוד!

מילות מפתח , , , , , , ,
מקצוע/ות , , , , , , ,
מספר מילים 1645
מספר מקורות
שנת הגשה 2017