ממן 21 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב’ סמסטר 2019 ב’- ציון 100!

שנת הגשה 2019, 100 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

ממן 21 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב’ סמסטר 2019 ב’- ציון 100!

 

סעיף ב’

הדיאגרמה בסעיף א’ היא דיאגרמת עמודות, המציגה את השכיחות של ערכי המשתנה Level – רמת האנגלית. ניתן לראות מהגרף שרמת אנגלית “בינונית” היא הרמה השכיחה ביותר עם 10 מקרים, לאחר מכן “גבוהה” עם 6 מקרים ולבסוף “נמוכה” עם 4 מקרים.

 

 

 

 

 

שאלה 3

סעיף א’

 

 

התפלגות המשתנה Age אינה התפלגות סימטרית. ניתן לראות שהיא א-סימטרית ימנית (חיובית), כלומר שכיחות המחלקות של הגילאים הנמוכים גבוהה יותר לעומת שכיחות המחלקות של הגילאים הגבוהים יותר.

 

 

סעיף ב’

 

Statistics
Age
N Valid 20
Missing 0
Mean 41.20
Median 40.00

 

ממוצע הגיל הינו 41.20 וחציון הגיל הינו 40.

בהתפלגות א-סימטרית ימנית ממוצע ההתפלגות גבוהה מהחציון. לפי הנתונים שלפנינו ניתן לראות שהממוצע גבוה מהחציון ונתונים אלו מחזקים את העובדה שלא מדובר בהתפלגות סימטרית, אלא בהתפלגות א-סימטרית ימנית.

סעיף ג’

 

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 100
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2019