ממן 22 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב’ סמסטר 2019 ב’- ציון 92

שנת הגשה 2019, 3000 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממן 22 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב’ סמסטר 2019 ב’- ציון 100!

 

ב)

מאחר ו-65 נמצא ברווח סמך לא דוחים H0, כלומר התוחלת לא שונה מ-65.

 

ג)

56 לא כולל ברווח סמך ב-5% ולכן וודאי שגם 8% כי הרווח קטן ולכן דוחים H0, התוחלת נמוכה מ-56.

 

שאלה 2:

 

One-Sample Test
  Test Value = 65
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Rate -1.637 7 .146 -3.3875 -8.281 1.506

 

א)

אם  נדחה H0.

 ולכן לא נדחה H0, התוחלת לא שונה מ-65.

 

ב)   

 

=  

לא מקיים, עושים 1 פחות.

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3000
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2019