מצגת המציגה הצעת מחקר בנושא – השפעת הפער במידע על חוזי הביטוח – באיזה מידה תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע?

שנת הגשה 2019, 1900 מילים

 

מצגת בת 20 שקופיות

ה שאלת מחקר – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע?

lמטרת העבודה הנה לבחון את השפעת הפער במידע על תנאי פוליסות הביטוח. בחינת סוגייה זו הנה חיונית, מאחר וקיומה של חובת הגילוי על ידי המבוטח הנה הכרחית לקיום או לאי קיום של חוזה הביטוח על ידי החברה המבטחת.

ענף הביטוח התפתח כמענה לרתיעה האנושית מסיכונים. פוליסת הביטוח אינה מבטלת את קיום הסיכון. יחד עם זאת, משמעויותיו עוברות לחברת הביטוח, למקרה בו הסיכון יתממש. חוזה ביטוח הנו הסכם בין שני גופים – חברת הביטוח וצד נוסף – אדם פרטי או ארגון. על פי פוליסת הביטוח, חברת הביטוח תשלם כסף למבוטח במידה ויתרחש אירוע מסוים. בתמורה, המבוטח משלם המבוטח פרמייה תקופתית קבועה שהוגדרו מראש בפוליסה.

מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות , , ,
מספר מילים 1900
מספר מקורות 15
שנת הגשה 2019