מקומם ומשמעותם של הורים בתהליך הנשירה של נערות חרדיות

שנת הגשה 2019, 17852 מילים
ILS 350.00 – קנה עכשיו

עבודה זו עוסקת במקומם ומשמעותם של הורים בתהליך הנשירה של נערות חרדיות. מטרת העבודה היא לבדוק מהי משמעות ההורים בתהליך הנשירה ובעזיבת הדת של נערות חרדיות.
המחקר המוצג בעבודה הוא מחקר איכותני המשתמש בראיונות בעלי אופי נרטיבי להצגת הממצאים. האוכלוסייה הנחקרת היא שש נערות חרדיות שנשרו ממוסד הלימודים ועזבו את הדת. לאחר קיום הראיונות נערך תהליך קידוד פתוח וניתוח לקטגוריות.
הממצאים שעלו מן העבודה התחלקו למספר קטגוריות שביקשו לשרטט קווים לדמותם של ההורים האידיאליים. הרכיב הראשון הוא נוכחות הורית המורכבת מהימצאות שני ההורים בסביבה הביתית וממעורבות הורים בחיי ילדיהם. הרכיב השני הוא סמכות הורית הכוללת הצבת גבולות ופיקוח על הילדים. הרכיב השלישי הוא חינוך אינדיבידואלי הכולל מתן לגיטימציה לכל ילד להיות מה שהו וגישה חינוכית המותאמת לאישיות כל ילד. המרכיב הרביעי עסק בלכידות ואחדות משפחתית התורמת להבניית תחושת שייכות ומחוברות בריאה.
המסקנות המשתמעות מן העבודה הן, כי למשפחה בכלל ולהורים בפרט יש חלק משמעותי בתהליך התפתחות הילד והמתבגר. הרבה מהתמורות ומהחוויות העוברות על בני הנוער ומעצבות את נפשם ניתן לזקוף להימצאותם ולאופן נוכחותם של ההורים בחיי הנער או הנערה.

ILS 350.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 17852
מספר מקורות 28
שנת הגשה 2019