ניתוח התנהגות יישומי ככלי לטיפול תלמידים עם התנהגות חריגה במערכת החינוך

שנת הגשה 2018, 7151 מילים
ILS 170.00 – קנה עכשיו

פרק א’: תלמידים עם הפרעות התנהגות
1. הגדרת הפרעות התנהגות
2. הגורמים להתפרצותן של הפרעות התנהגות
3. ביטוי הפרעת התנהגות באי ציות לכללי המשמעת
פרק ב’: ניתוח התנהגות יישומי
1. יסוד המושג ניתוח התנהגות
2. גישות בהבנת מניעי ההתנהגות
2.1 הגישה הפסיכואנליטית
2.2 הגישה ההומניסטית
2.3 הגישה ההתפתחותית
2.4 הגישה הקוגניטיבית
2.5 הגישה ההתנהגותית
3. שיטות לניתוח תפקודי
3.1 הערכה בלתי ישירה
3.2 צפיה ישירה
3.3 אבחון בסביבה אנלוגית
4. חיזוק התנהגות מתוך הכרה במוטיבציה המניעה את ההתנהגות
פרק ג’: תכנית עיצוב התנהגות לתלמידים עם הפרעות התנהגות במערכת החינוך
1. תפקיד המסגרת החינוכית בטיפול בבעיות התנהגות
2. התיאוריה העומדת בבסיס תוכניות עיצוב התנהגות
3. מודל לבניית תכנית עיצוב התנהגות
3.1 הפרדיגמה המחקרית
3.2 התערבויות יעילות

ILS 170.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7151
מספר מקורות 34
שנת הגשה 2018