סמינריון בכלכלה – הצעת מחקר אמפירי בנושא הקשר בין תנאי פוליסת הביטוח והפער במידע – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע? ניתוח פסקי דין העוסקים באי קיום חובת הגילוי

שנת הגשה 2019, 2005 מילים
ILS 175.00 – קנה עכשיו

שאלת מחקר – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע? שימוש באמצעים משפטיים ככלי להתמודדות עם אי קיום חובת הגילוי

lמטרת העבודה הנה לבחון את השפעת הפער במידע על תנאי פוליסות הביטוח. בחינת סוגייה זו הנה חיונית, מאחר וקיומה של חובת הגילוי על ידי המבוטח הנה הכרחית לקיום או לאי קיום של חוזה הביטוח על ידי החברה המבטחת.

ענף הביטוח התפתח כמענה לרתיעה האנושית מסיכונים. פוליסת הביטוח אינה מבטלת את קיום הסיכון. יחד עם זאת, משמעויותיו עוברות לחברת הביטוח, למקרה בו הסיכון יתממש. חוזה ביטוח הנו הסכם בין שני גופים – חברת הביטוח וצד נוסף – אדם פרטי או ארגון. על פי פוליסת הביטוח, חברת הביטוח תשלם כסף למבוטח במידה ויתרחש אירוע מסוים. בתמורה, המבוטח משלם המבוטח פרמייה תקופתית קבועה שהוגדרו מראש בפוליסה.

ILS 175.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות , , , ,
מספר מילים 2005
מספר מקורות 15
שנת הגשה 2019