סמינריון בכלכלה – הצעת מחקר אמפירי בנושא הקשר בין תנאי פוליסת הביטוח והפער במידע – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע? ניתוח פסקי דין העוסקים באי קיום חובת הגילוי

שנת הגשה 2019, 2005 מילים
ILS 160.00 – קנה עכשיו

סמינריון בכלכלה – הצעת מחקר אמפירי בנושא הקשר בין תנאי פוליסת הביטוח והפער במידע – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע? ניתוח פסקי דין העוסקים באי קיום חובת הגילוי
מטרת העבודה הנה לבחון את השפעת הפער במידע על תנאי פוליסות הביטוח. בחינת סוגייה זו הנה חיונית, מאחר וקיומה של חובת הגילוי על ידי המבוטח הנה הכרחית לקיום או לאי קיום של חוזה הביטוח על ידי החברה המבטחת.
ענף הביטוח התפתח כמענה לרתיעה האנושית מסיכונים. פוליסת הביטוח אינה מבטלת את קיום הסיכון. יחד עם זאת, משמעויותיו עוברות לחברת הביטוח, למקרה בו הסיכון יתממש. חוזה ביטוח הנו הסכם בין שני גופים – חברת הביטוח וצד נוסף – אדם פרטי או ארגון. על פי פוליסת הביטוח, חברת הביטוח תשלם כסף למבוטח במידה ויתרחש אירוע מסוים. בתמורה, המבוטח משלם המבוטח פרמייה תקופתית קבועה שהוגדרו מראש בפוליסה1.
אחד מהרכיבים הנפוצים בפוליסת הביטוח הנה ההשתתפות העצמית של המבוטח במקרה בו ישנו מקרה הדורש את מימוש הפוליסה. במאמר, מטרתו של רביב הנה להסביר מדוע סוגי פוליסות מסויימים שכיחים יותר מאחרים.1 במאמרו של רביב, הוכח כי חוזה ביטוח אופטימלי וחוזה ביטוח משותף כרוכים בהפסדים מעבר לסכומים שניתן לנכות. למעשה, נראה כי הסכומים שניתן לנכות תלויים בעלויות הביטוח. עלויות הביטוח המשותף מושפע מסיכון או מחלוקת העלויות בין שני הצדדים. בחינת השכיחות של הגבולות העליונים של ארועים ביטוחיים הנה האינטרס של הרגולטור הממונה על הביטוח1.

ILS 160.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות , , , ,
מספר מילים 2005
מספר מקורות 15
שנת הגשה 2019