סתירות במסרים פוליטיים כאסטרטגיה של שיווק פוליטי: ניתוח המסרים הפוליטיים של משה כחלון

שנת הגשה 2019, 5715 מילים
ILS 290.00 – קנה עכשיו

סתירות במסרים פוליטיים כאסטרטגיה של שיווק פוליטי: ניתוח המסרים הפוליטיים של משה כחלון


תוכן העניינים

מבוא 2
נושא 3
מתודולוגיה 4
סקירת ספרות 6
מסרים סותרים בשיווק פוליטי 6
סתירות במסרים הפוליטיים בישראל 8
שוק הדיור 8
שוק העבודה 9
ממצאים 11
שוק הדיור 11
שוק העבודה 12
הערכות לגבי מצב המשק 13
גובה תקציב המדינה 15
התערבות במשק מול כלכלה חופשית 17
סיכום 20
רשימת מקורות 22
נספחים 24


מבוא
בשנים האחרונות, עם העלייה בתרבות הפופוליזם בפוליטיקה (Weiss Yaniv & Tenenboim-Weinblatt, 2016), ישנה תחושה שהתקשורת הפוליטית של פוליטיקאים בישראל אינה משקפת מסר אחיד ומצע אחיד, אלא מנסה להבטיח את כל מה שהקהל רוצה לשמוע, מבלי לתת את הדעת לסתירות שבין המסרים השונים. עם זאת, הנושא עדיין לא נבדק מחקרית בישראל (פרידמן, 2017). לכן, לדעתי, על מנת להבין את התרבות הפוליטית ועקבותיה התקשורת הפוליטית המתהווה בישראל כיום, יש לבחון באופן אמפירי את המסרים הסותרים בתקשורת הפוליטית בישראל, ולבדוק כיצד פוליטיקאים משתמשים במסרים סותרים כחלק מהשיווק הפוליטי שלהם.
הנושא מעניין אותי באופן אישי כיוון שהבחנתי בשנים האחרונות במסרים סותרים של הפוליטיקאים בישראל, במיוחד בהיבטים חברתיים-כלכליים. הבחנתי שפוליטיקאים רבים מבטיחים לציבור הבטחות הכרוכות בהגדלת תקציב המדינה, אך יחד עם זאת מבטיחים הורדת מיסים, או הקטנת נטל המיסים, הכרוכים, כמובן, בהקטנת התקציב. מה שהפתיע אותי באופן אישי הוא שלמרות המסרים הסותרים הללו, הפוליטיקאים שנקטו במסרים שיווקיים סותרים אלו דוקא זכו לפופולריות רבה בקרב הבוחרים. לכן עניין אותי לחקור כיצד פוליטיקאים אלה עושים שימוש במסרים סותרים במסגרת השיווק הפוליטי שלהם.
הנושא חשוב ואקטואלי לימינו מפני שלדעתי מסרים סותרים בשיווק הפוליטי אינם מייצגים רק שינוי בשיווק הפוליטי ובתקשורת הפוליטית, אלא משקפים שינוי עמוק יותר בתרבות הפוליטית בישראל, ומתארים פוליטיקה שבה התחרות היא על הפופולאריות של הפוליטיקאי, ולא על מצע או על אידאולוגיה. השערות המחקר הן (א) שפוליטיקאים בישראל עושים שימוש במסרים סותרים כחלק מהשיווק הפוליטי שלהם. (ב) פוליטיקאי שעושה שימוש במסרים סותרים כחלק מהשיווק הפוליטי שלו, ישתמש במסרים סותרים לגבי מגוון רחב של סוגיות.

ILS 290.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות , ,
מספר מילים 5715
מספר מקורות 12
שנת הגשה 2019