עבודה סמינריונית: חשיבות הספורט בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים

שנת הגשה 2019, 7940 מילים
ILS 295.00 – קנה עכשיו

חשיבות הספורט בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים


תוכן העניינים

1. מבוא 1
2. סקירת ספרות 2
2.1. ספורט בחינוך 2
2.1.1. ספורט בחינוך 2
2.1.2. ספורט בחינוך המיוחד 6
2.2. ילדים בעלי צרכים מיוחדים 7
2.2.1. מהם צרכים מיוחדים? 7
2.2.2. אוכלוסיית ילדים בעלי צרכים מיוחדים בישראל 8
2.3. טיפול באמצעות ספורט 9
2.3.1. הגדרה ומבנה הטיפול 9
2.3.2. הסברים תיאורטיים לפעולת הטיפול בספורט 10
2.3.3. ממצאי מחקרים 12
3. טיפול באמצעות ספורט בילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז 13
3.1. הפרעות קשב וריכוז ADHD 13
3.2. טיפול בספורט בילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז 15
3.3. ממצאי מחקרים 17
4. טיפול באמצעות ספורט בילדים בעלי היפראקטיביות 18
4.1. היפראקטיביות 18
4.2. טיפול בספורט בילדים בעלי היפראקטיביות 19
4.3. ממצאי מחקרים 19
5. טיפול באמצעות ספורט בילדים על הספקטרום האוטיסטי 21
5.1. אוטיזם והספקטרום האוטיסטי 21
5.2. טיפול בספורט בילדים על הספקטרום האוטיסטי 21
5.3. ממצאי מחקרים 22
6. טיפול באמצעות ספורט בילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 23
6.1. מוגבלות שכלית התפתחותית 23
6.2. טיפול בספורט בילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 23
6.3. ממצאי מחקרים 24
7. דיון ומסקנות 25
ביבליוגרפיה 27

1. מבוא
לספורט יש תפקיד חשוב בחינוך באופן כללי, אך יש לו יתרונות ספצפיים גם בכל הנוגע לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים (Morley et al., 2005). מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את התרומה הספציפית של הספורט לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים מסוג: בעיות קשב וריכוז, היפראקטיביות, אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית, על מנת לתאר את תפקיד הספורט בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים. שאלת המחקר היא: כיצד מסייע הספורט לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים?
לעבודה חשיבות רבה מכיוון המחקרים שנעשו עד כה מתייחסים לכל לקות בנפרד (לדוגמא, Bishop, J. C., & Block, 2012 מדברים על הפרעות קשב וריכוז, Chang et al., 2012 מדברים על היפראקטיביות, וכן הלאה) ולא מצאתי סקירות הבוחנות את תפקיד הספורט בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים מסוגים שונים. סקירה כזאת תאפשר להסיק מסקנות גם לגבי האופן שבו הספורט מסייע לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים עם כל אחת מהלקויות בנפרד, וגם לגבי ההקווים המשותפים של האופן שבו מסייע הספורט לטיפול בילדים בעלי לקויות שונות.
לכן לסקירה עשויה להיות תרומה תיאורטית ותרומה מעשית. התרומה התיאורטית נובעת מכך שהסקירה תאפשר לבחון ולהעשיר את התיאוריות העוסקות בתפקיד הספורט בחינוך, תוך התמקדות באוכלוסייה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. התרומה המעשית היא כפולה. ראשית, ייתכן שדרכים הוצעו לטיפול ונבחנו במקרה של לקות מסוג אחד, עשויות להיות רלוונטיות גם ללקויות מסוג אחר, וכן הסקירה תאפשר העשרה של השיטות הקיימות. שנית, במקרים רבים לקויות מופיעות ביחד (Klavina, 2008) ולכן סקירה של טיפולים המתאימים ללקויות שונות עשויה להיות מועילה במיוחד לאנשי חינוך.
מבנה העבודה הוא כלהלן: ראשית תוצג סקירת ספרות שתעסוק ברקע התיאורטי ובמחקרים קודמים לגבי החשיבות של ספורט בחינוך בכלל ובחינוך המיוחד בפרט, באוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים, ובטיפול באמצעות ספורט. לאחר מכן יבוא גוף העבודה שבנוי מארבעה פרקים, כאשר כל פרק עוסק בתפקיד הספורט בטיפול בילדים בעלי לקות אחרת. לבסוף יערך דיון שיקשר בין הטיפולים מהסוגים השונים לבין סקירת הספרות, במטרה לענות על שאלת המחקר: כיצד מסייע הספורט לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.

ILS 295.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 7940
מספר מקורות 36
שנת הגשה 2019